„Hasiči z Klatov vyjeli ve středu odpoledne do Bezděkova, kde byl nahlášen únik neznámé bílé látky do místního rybníka a Korytského potoka. Hasiči šli proti proudu Korytského potoka a znečištění bylo patrné ještě 500 metrů před obcí Struhadlo, kde se potok ztrácí v melioraci," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

„Netypické zbarvení vody jsme zjistili v Korytském potoce i jeho přítocích a také v rybnících v Bezděkově a v Korytech. Na místě se odebraly vzorky a první rozbory ukázaly, že obsah kyslíku ve vodě byl v normě, stejně jako pH. Zjištěn nebyl ani žádný úhyn ryb," uvedla vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Jana Michálková a dodala, že kontaminaci vody pravděpodobně způsobily saponáty. Není ale vyloučeno, že na vině jsou přírodní látky, tzv. saponiny. To vše by měly odhalit další rozbory v chemické laboratoři v Třemošné, jejichž výsledky by měly být známy během několika dnů.

Koncem února museli hasiči po několik dnů bojovat s únikem ropných látek do řeky Úslavy v Plánici. Ani tam naštěstí ryby neuhynuly.