Po hasičské mši v kostele ve Zbynicích následoval slavnostní nástup a průvod hasičů i rodáků se slavnostními prapory do Čejkov, kde u pomníku padlým byl položen věnec a k hasičům i rodákům promluvili zástupci obce i hasičů. Na hřišti následovala volná zábava s hudbou Josefa Nauše.

V rámci oslav byli oceněni hasiči za svoji práci a přínos hasičskému sboru v obci.

„Slavnost v Čejkovech byla nejen poctou tamnímu sboru dobrovolných hasičů, který letos slaví 105 let své existence, ale i poctou celé obci a tamním rodákům. V hasičském sboru je většina obyvatel a hasiči se podílejí na kulturním a společenském životě obce. Proto jsme slavili společně,“ řekl Bohumír Bucifal z Okresního sdružení hasičů v Klatovech.

Slavilo se i v Holkovicích u Chanovic. Tam hasiči slavili 110 let existence své organizace.
„Slavíme sice výročí hasičského sboru, ale do obce se sjeli i rodáci a přátelé obce. Proto tuto akci považujeme i za jakési neformální setkání rodáků,“ řekl bývalý velitel sboru Bedřich Pícka.

Hasiči v Holkovicích během oslav odhalili desku se jmény padlých občanů ve světové válce na památníku padlých na návsi a setkali se při výroční členské schůzi v hostinci, kde se křtila i nová publikace o obci Holkovice.

„V místní knihovně byla připravena výstava historických fotografií naší obce. Podařilo se nashromáždit velké množství historických snímků, které potěšily jak pamětníky, tak překvapily nové generace,“ pokračuje bývalý velitel.

Sbor dobrovolných hasičů v Holkovicích má v současné době kolem třiceti členů a patří mezi menší organizace na Klatovsku.

„Chybí nám mladí lidé, a tak už dnes nemáme ani žádné závodní družstvo. Přesto se podílíme na téměř všech společenských akcích pořádaných v obci – od jarního úklidu přes oslavu dne matek, stavění máje a podobně. Pevně věříme, že se nám sbor podaří v naší obci i nadále udržet,“ dodal Pícka.