Čtrnáctiletý chlapec opakovaně znásilnil dívenku, které ještě také nebylo patnáct. Aby mu byla po vůli, držel jí u krku střep z lahve. To je jeden z nejvážnějších případů dětské kriminality, který řešili policisté v poslední době v klatovském okrese.


Děti se dopustily i dalších závažných činů, policie však o nich odmítá poskytovat jakékoli konkrétní informace s odůvodněním, že jí to zakazuje zákon.
Jen vloni policisté na Klatovsku stíhali nebo vyšetřovali sedm dětí do 15 let a dalších 47 mladistvých ve věku od 15 do 18 let. A to je jen špička ledovce. „Různými výzkumy je prokázáno, že třetinu deliktů se dětem a mladistvým podaří zatajit, dalších 35 % provinění znají vrstevníci a vše zůstává bez reakce. Mnoho prohřešků zjistí rodiče a učitelé ve škole a následně je řeší. Policie prošetřuje většinou jen nejzávažnější případy,“ potvrdila Dana Ladmanová z klatovského okresního policejního ředitelství. Ta dodala, že děti se dopouštějí zejména majetkové kriminality.


Mladiství pachatelé pocházejí většinou z nestabilního rodinného zázemí. „Místo aby byli v rodinách formováni, jsou svými blízkými „deformováni“- vliv rozvodu rodičů na dítě, matka často střídá partnery a tzv. náhradní otec nezasahuje do výchovy dítěte, vlastní otec dítě nevychovává ze strachu, aby jej dítě „někdy příště“ navštívilo. Dále jsou v mnoha rodinách používány nevhodné výchovné praktiky,“ uvedla Ladmanová a dodala, že velký vliv na chování dětí má televize, konkrétně sledování nevhodných pořadů od raného dětství, a také hry na počítači, zejména tzv. střílečky a další, kde se zabíjí.
Jen za poslední dva roky se děti mladší 15 let na Klatovsku dopustily dvou vydírání, sedmi vloupání, v patnácti případech je dokonce policie vyšetřovala pro nedovolenou výrobu drog. Zřejmě i proto se všichni lidé, které Deník na Klatovsku náhodně oslovil, shodli, že je třeba snížit hranici trestní odpovědnosti, která je nyní 15 let. „Hranici bych snížila a tvrdě bych trestala, protože dnes i třináctileté děti se dopouští velmi závažných trestných činů. Já bych udělala jakousi statistiku a pak bych hranici trestní odpovědnosti snížila podle toho, jaký věk to dělá nejvíc,“ uvedla například 16letá Lenka Mazurová z Klatov.


Někteří odborníci jsou však proti snižování hranice a zavírání dětí do nápravných ústavů. „Pokud dítě doposud nefetovalo, tady se to naučí. Pokud nevědělo, jak kde co ukrást, tady mu to vrstevníci ukážou,“ tvrdí psycholog Jeroným Klimeš.

Kriminalita - nezletilé a mladistvé osoby za rok 2007

Více v Klatovském Deníku

Anketa: Měla by se podle vás snížit hranice trestní odpovědnosti?

Veronika Majerová, 20 let, Klatovy
Já bych to posunula o dva roky. Děti ví, když je jim třináct, že se jim stát nic nemůže, a proto spáchají trestnou činnost. Kdyby si uvědomily, že budou potrestané, už by to třeba nedělaly. Všechno nese styl života, děti si dnes neumí hrát, hledají zábavu v něčem jiném. Určitě na to mají vliv média, videohry, televize, akční filmy, internet, kde jim přesně ukáží, jak to dělat.


Zdeněk Mazura, 67 let, Sušice
Samozřejmě, že bych snížil, protože dnešní děti jsou tak vyspělé a chytré, že znají zákony lépe než my. Pokud by dvanáctiletý kluk spáchal něco úmyslně nebo něco závažného provedl, klidně bych ho zavřel do vězení. Je velice smutné, co se dnes děje. Myslím, že to je vinou nás všech. Nemáme žádné vypěstované hodnoty, doma se lže, podvádí, pravda je k ničemu.


Marta Sabová, 39 let, Luby
Určitě bych snížila. Bylo by asi tvrdé ve dvanácti letech zavřít dítě do vězení. Ale kdyby třeba někoho zabil, potrestat by se měl, aby si uvědomil, co způsobil, aby to třeba už víckrát neudělal. Dnes se děti nebojí ničeho, protože když něco provedou, nic se jim nestane. Všechno je učí televize a filmy, kde teče krev proudem. Rodiče nesou také vinu, protože se dětem nevěnují.


Jan Kocián, 24 let, Klatovy
Ano. Myslím, že o dva roky by šlo snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti, protože dětem, které něco spáchají, všechno prochází, případy se odkládají a nikdo s tím nic nedělá. To není dobré. Mládež je stále agresivnější, protože taková je doba. Děti to vidí všude, v televizi, na internetu. Myslím si, že před třinácti lety, když jsem chodil na základku, nic takové nebylo.


Anketu připravila Hana Sádlíková