Spousta mladých lidí má potenciál pro rozvoj určitých finančních dovedností, ale často jim chybí vědomosti, tudíž je potřeba komě jiného nepodceňovat sebevzdělání.

Finanční zázemí mladých lidí

Dnešní mládež usiluje o soběstačnost a nezávislost. Proto je podstatné, aby uměla správně nakládat s financemi a nezadlužila se hned na začátku svého dospělého života.

Finanční gramotnost přispívá k tomu, abychom uměli lépe řídit výdaje, plánovat rozpočet a dosáhnout finanční stability.

Soutěž finanční gramotnosti má žáky a studenty učit zodpovědnosti:

Tomu napomáhá například i mládeží oblíbená soutěž Finanční gramotnost. Koncem dubna se v prostorách České národní banky konalo finále již 13. ročníku této největší tuzemské soutěže.

Ta je určena žákům a studentům základních a středních škol. Jejím cílem je zlepšit finanční dovednosti dospívajících a mladých lidí. Do letošního ročníku se zapojilo rekordní množství účastníků. Své síly poměřilo bezmála 1 300 škol a 64 000 studentů.

Při celostátním finále si před odbornou komisí své finanční znalosti nejlépe obhájily týmy ze Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, Základní školy Pardubice-Polabiny a Masarykovy střední školy Letovice.

Návyky již od útlého věku

Cílem soutěže je zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na školách a pomoci dětem osvojit si zdravé finanční návyky již od útlého věku.

Tradičně jí organizoval Institut pro další vzdělávání METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) za podpory České národní banky (ČNB), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí České republiky (MF ČR).

Klíčové kroky k finanční gramotnosti dětí:

| Video: Youtube

Projekt, který je zaměřen nejen na rozšíření teoretických znalostí v oblasti financí, ale také na jejich využití v běžném životě, letos zaznamenal rekordní účast.

Přihlášených bylo na 1 267 škol a téměř 64 tisíc studentů. „Vnímáme, že mezi studenty a učiteli roste zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti,“ uvádí ředitelka soutěže Marie Štefánková.

V rámci finále byl týmům zadán praktický úkol z reálného života, který ověřil jejich finanční znalosti a pomohl jim uvědomit si hodnotu peněz a důležitost správného hospodaření.

Dát či nedat dítěti kapesné:

„Ze zpětných vazeb od účastníků soutěže víme, že velmi oceňují praktické úlohy, které jim pomáhají nahlédnout do běžného chodu života i domácnosti.

Díky tomu si dokáží uvědomit, že je důležité mít přehled o svých příjmech a výdajích, a naučí se lépe přemýšlet nad financemi.“ říká Marie Štefánková.

Prevence proti zadlužování a finančním problémům

A právě vzdělání a rozvoj v oblasti financí zajišťuje odborný garant soutěže EFPA ČR, která sdružuje špičkové certifikované poradce na českém trhu a pořádá zkoušky odborné způsobilosti v oblasti pojištění, úvěrů, penzí a investic.

Děti se musí učit orientovat ve světě financí:

„Otevření problematiky finanční gramotnosti u dětí považuji za základní prevenci proti zadlužování a finančním problémům v dospělosti. Proto je do projektu zapojena řada odborníků z praxe, kteří dětem pomohou nejen upevnit jejich stávající znalosti, ale také je dále prohloubit. Dáváme důraz na kompetence, což podporuje u dětí a mladých lidí zájem o vzdělávání ve finanční gramotnosti. Vnímáme to především u studentů středních škol, kteří se díky soutěži začali o finance více zajímat a dále se v této oblasti vzdělávat,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR.

Je evidentní, že pokud mladí lidé začínají s naukou o finanční gramotnosti od útlého věku, tak se ve světě financí budou v dospělosti lépe orientovat a zvládnou lépe hospodařit s penězi.