„Publikace má dvě části. V první části je shrnutí dějin života Židů v Horažďovicích. Text začíná výpisy z Register purkmistrovských a Manuálů písařů radních, které poskytují první informace o osidlování a vytváření židovské komunity v Horažďovicích, záznamy začínají rokem 1618 a končí v roce 1757. Podařilo se shromáždit rozsáhlý materiál, který v podobě krátkých zápisů poskytuje obraz vývoje vztahů a společného života ve městě mezi Židy a ostatními obyvateli.

Dále je přehledně popsán vývoj průmyslu a obchodu, kde Židé tvořili hlavní hybnou sílu. Další kapitoly se zabývají školou, synagogou, hřbitovem a také expozicí v Městském muzeu. Dějiny Židů pak pokračují 2. světovou válkou, transporty do Terezína, příběhem jedné rodiny, která stejně jako ostatní Židé byla umučena v koncentračním táboře , a končí popisem kontaktů s The Czech Memorial Scrolls Centre v Londýně. Tato část publikace tak poskytuje kompletní souhrn dostupných faktů o historii Židů,“ říká spoluautorka publikace Hana Smetanová.

Ve druhé části jsou vzpomínky Jaroslava Fischla na rodinu a mládí v Horažďovicích. „On jako jediné dítě přežil holocaust, jako mladý odešel do Izraele, ale stále zůstal se svým rodným městem v kontaktu. Jeho vzpomínky jsou živé vyprávění a vysvětlí řadu věcí lépe a zajímavěji než dlouhé články,“ popisuje Smetanová.

Jde o první souhrnné zpracování této tématiky v Horažďovicích.