Stálá expozice

“HISTORIE KLATOVSKA”

2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea; základní vstupné 30,- Kč a 15,- Kč, otevřeno: leden - duben, úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Výstavy v hlavní budově muze
do 27. 2. 2009
„Region“ – výstava 14 současných výtvarníků z Klatovska; výstavní sál muzea.
do 20. 3. 2009
„Lidová keramika“ – výstava exponátů z muzejních sbírek; vitríny ve vstupní hale muzea.
do 20. 3. 2009
„Ladislav Stehlík“ – ukázky výtvarné tvorby známého básníka působícího i v klatovském regionu; přednáškový sál muzea.
do 31.12. 2009 „
Lidová architektura na Klatovsku“ – dokumentační výstupy výzkumných projektů muzea z let 1996 – 2008; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.
Základní vstupné na výstavy: 20,- Kč a 10,- Kč
Hromadné vstupné: 15,- Kč a 8,- Kč
Knihovna – archiv – studovna v hlavní budově muzea
otevřeno každé pondělí a středu: 7.30-12.00, 13.00-18.00 hod.

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

nám. Míru 149, Klatovy I.; tel.: 739 235 184, 376 326 362; fax.: 376 316 011; e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: M. Salvová;
Předpokládané uzavření z důvodu restaurování interiéru barokní lékárny: listopad 2008 – prosinec 2009.

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH

Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908; fax.: 376 316 011, e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: L. Kodýdek;
otevřeno: červen – září úterý – neděle 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin – mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy (od 10 osob) na tel. č. 721 721 908.

Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zeměděl. činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období 2. pol. 18. stol. až 1. pol. 20. století.

Informace:

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE
V KLATOVECH,
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV
tel.: 376 326 362, 376 316 011; fax: 376 316 011;
e-mail:
muzeum.klatovy@tiscali.cz; www.muzeum.klatovynet.cz