Na hradě Velhartice mohou zájemci až do 30. 10. navštívit výstavu Fantastický svět Karla Zemana, což je nová hravá a interaktivní expozice pro děti i dospělé, která návštěvníky provede kouzelným světem významného českého filmového tvůrce, autora legendární Cesty do pravěku.

„Na návštěvníky čeká interaktivní výstava přibližující filmy Cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď, Vynález zkázy, Na kometě, pana Prokouka i celou řadu filmů a filmových postaviček, rekvizit z divácky oblíbených filmů režiséra Karla Zemana. Výstavu lze navštívit během otvírací doby hradu. Akce je velmi vhodná pro děti,“ informoval David Růžička z Národního památkového ústavu v Plzni.

Hrad Rabí zve až do 31. října na výstavu fotografií Miroslava Zámečníka. „V hradní konírně je výstava fotografií Miroslava Zámečníka, doprovázená poutavými texty k zamyšlení, jejichž autorem je Jan Konfršt. Výstavu lze navštívit během otvírací doby hradu,“ pokračuje Růžička.

Památkáři chystají i odbornou akci pracovníků památkové péče. Ta se uskuteční 13. září od 17 hodin v atriu domu U Zlatého slunce, v sídle památkového ústavu v Plzni, Prešovská ulice č.p. 7. Tam se uskuteční přednáška na téma Romantismus a jeho projevy v krajině.

„Na přednášce bude představena historie i současnost lesoparku na vrchu Prašivice u Nalžovských Hor v okrese Klatovy jako příklad romantického ztvárnění krajiny. Areál vznikl z iniciativy irského rodu Taaffe, tehdejších majitelů panství Nalžovy, jako komponovaná krajina, umělá hradní zřícenina Ballymote, fantaskní skulptury, altán, zaniklé vodní plochy, která navzdory své mimořádné hodnotě zatím není dostatečně badatelsky doceněna. Provedení terénního průzkumu a shromáždění archivního materiálu umožní jak popis jednotlivých partií lokality včetně zaměření umělé hradní zříceniny Ballymote a altánu, tak zhodnocení lesoparku z hlediska přírodně krajinářského v kontextu dobových romantizujících tendencí. Touto přednáškou se plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu připojí k akcím probíhajícím u příležitosti dnů evropského dědictví na památkách, především na zpřístupněných hradech a zámcích. Přednášet budou David Tuma a Veronika Zelinková,“ dodal Růžička.