Středa 28. října je kromě 91.výročí založení Československa také Dnem krajů. Ve všech 14 krajích České republiky ho každoročně slaví právě tímto způsobem.

Zájemci si mohou ve středu 28. října zdarma prohlédnout stálé expozice i krátkodobé výstavy následujících institucí: Galerie Klenová a Galerie U bílého jednorožce v Klatovech, Hvězdárna v Rokycanech, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum Českého lesa v Tachově, Chodský hrad (Muzeum Chodska v Domažlicích),expozice lidové architektury v Chanovicích (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech), Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Muzeum Šumavy Železná Ruda, Galerie Kašperské Hory, Muzeum Šumavy Kašperské Hory, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Vodní hamr Dobřív.

Výjimku tvoří pouze dvě krajské instituce ležící přímo v Plzni, a to Západočeská galerie a Západočeské muzeum, které se zároveň k oslavám 28. října připojily k městu Plzeň, a kde výše vstupného tento den bude „symbolických“ 28 korun.

Speciální bonus připravila Hvězdárna v Rokycanech. Tady bude ve středu otevřeno od 19.00 do 21.00 hodin. Připraveny jsou prohlídky a besedy. Při příznivém počasí se tu uskuteční pozorování noční oblohy.

Otevírací doby:

Galerie Klatovy/Klenová (vstup zdarma, obvyklá otevírací doba):

Výstavy:
- Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech: „PETER LANG / obrazy“
(4. 10. – 29. 11. 2009)
- Zámek Klenová: „EVA PROKOPCOVÁ“ (5. 4. – 31. 10. 2009)

Hvězdárna v Rokycanech (vstup zdarma):

Mimořádné pozorování od 19:00 – 21:00, v případě zatažené oblohy náhradní program v promítacím sále.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (vstup zdarma, obvyklá otevírací doba):

Stálé expozice muzea (blíže viz www.marianskatynice.cz)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (vstup zdarma, obvyklá otevírací doba):

Dobřív:
– Vodní hamr v Dobřívě,
– Pamětní síň Jindřicha Mošny

Rokycany:
– stálé expozice muzea
– výstava “Od myšlenky k realizaci aneb Divadelní kostýmy a jejich návrhy“

Muzeum Českého lesa v Tachově (vstup zdarma, otevřeno 10:00 – 16:00 ):

Stálé expozice muzea (blíže viz http://muzeum.tachov.cz)

Výstavy:
- Výstava fotografií ze soutěže Fotostudia Kráčmar (5.10. – 31.10.2009)
- Černý pasažér - výstava fotografií Lucie Valíčkové (29.9. – 31.10.2009)

Muzeum Chodska v Domažlicích (vstup zdarma, obvyklá otevírací doba):

27.10.2009:
- Stálé expozice muzea (blíže viz www.muzeum-chodska.cz)
- akce „Zakončení sezony“ aneb „Dernisáž“ Sezónní výstavy „Dudy v proměnách místa a času“ – od 17:00 komentovaná prohlídka sběratele a vlastníka těchto dud, pana Vladimíra Kovaříka.

28.10.2009:
- Stálé expozice muzea (blíže viz www.muzeum-chodska.cz)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (vstup zdarma, otevřeno 10:00 – 16:00 ):

Stálé expozice muzea (blíže viz www.muzeum-blovice.cz)

Výstava „Poklady z depozitáře“ (12.9.2009 – 21.1.2010)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech:

Hlavní budova muzea:
- Stálé expozice muzea (blíže viz www.sumavanet.cz/muzeumkt)
- Apatyka Jednorožec – náhradní expozice barokní lékárny, která je v současné době na náměstí uzavřena z důvodu restaurování jejího interiéru (výstavní sál a vitríny ve vstupní hale muzea v 1. NP – do 19. 3. 2010)
- Expedice Tibet – fotografie z cest Miloše Kašpara a Jany Dvorské (přednáškový sál v 1. NP – do 13. 11. 2009)
- Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice… I. – Klatovsko na starých pohlednicích z přelomu 19. a 20. století (schodiště mezi 1. a 2. NP – do 31. 10. 2009)
Otevírací doba:
9.00 – 12.00 ~ 13.00 – 17.00 hodin

Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech:
v současné době uzavřena

Expozice lidové architektury v Chanovicích:
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století.

Otevírací doba: (mimořádně): 10.00 – 12.00 ~ 13.00 – 17.00 hodin

Západočeská galerie v Plzni (vstup 28 Kč, obvyklá otevírací doba):

Výstavy:
- Výstavní síň “13“ – „Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni“ (8.10.2009 – 31.1.2010)
- Výstavní síň „Masné krámy“ – „Malíř Jan Autengruber“ (8.10. – 29.11.2009)


Západočeské muzeum v Plzni
(vstup 28 Kč, obvyklá otevírací doba):

Hlavní budova:
- Stálé expozice muzea (blíže viz www.zcm.cz)
- Výstavy:
o ZÁZRAČNÉ PRAMENY - Lázeňské a upomínkové sklo (23.10.2009 - 28.2.2010)
o LITINA (2.10.2009 - 10.1.2010)
o OD VÁCHALA K HAŇKOVI - Bibliofilské knihy Josefa Váchala a Ladislava Haňky ve vazbách uměleckých knihařů (17. 9. - 1.11. 2009)


Národopisné muzeum Plzeňska (vstup 28 Kč):
- Stálé expozice muzea


Muzeum loutek (vstupné 28 Kč):
- Stálé expozice muzea (blíže viz www.muzeumloutek.cz)


Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích
(vstup zdarma):
- Stálé expozice muzea