V letošním roce jsou jejím tématem stříbřené figurky světců, které se staly od doby po polovině 19. století velmi oblíbenou součástí svatých koutů v domácnostech středních a nižších středních vrstev a také výzdobou mnoha malých kapliček či kostelů. „Figurky jsou zhotovené specifickou technikou a nejčastěji jde o zpodobnění Ježíše Krista a Panny Marie, ale objevují se i jiní světci, častěji například Jan Nepomucký. Najdete zde i několik unikátů, jako jsou dvě figurky Panny Marie s Ježíškem, které pocházejí z 60. let 19. století, a jsou nejstaršími zatím známými stříbřenými figurkami v evropském kontextu vůbec. Dále je to naprosto ojedinělý soubor figurek Sv. Jana Nepomuckého, z nichž zaujme nepochybně ta zhotovená ze zeleného skla. Ve výstavě je také zřejmě jediná dochovaná figurka Sv. Mikuláše a mnoho dalších zajímavých exponátů,“ uvedla kurátorka výstavy Jitka Lněničková.

Jde o první specializovanou výstavu a předměty byly zapůjčeny z mnoha veřejných a několika soukromých sbírek.

Jako doprovodný program se uskuteční v Pavilonu skla také dvě komentované prohlídky výstavy pro veřejnost. Průvodci budou historik Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy a kurátorka PASKu.

Výstava potrvá do 16. června.