Reprezentovat Sušický dětský sbor, město Sušici, Plzeňský kraj a vlastně i celou ČR pojedou jen ti nejlepší.

„Zpěváci sboru během celého roku nezahálí a zaslouží si minimálně obdiv za to, že zvládají kromě mnoha zkoušek, soustředění a koncertů ještě i další zájmové činnosti a v první řadě školu. Odměnou za veškerou odvedenou práci a úsilí jim může být účast na světové soutěži, kam mají namířeno v červenci 2012. Máme přihlášeno přes padesát dětí z hlavního sboru, ale odletět jich může je pětatřicet. Všechny chodí na pravidelné i zvláštní pěvecké a choreografické zkoušky, aby šance uspět na světové mezinárodní úrovni byla co největší. Všechny děti se tam moc těší. Soutěžit budou v kategoriích mládež do 16 let, scénický folklor a Show Choirs,“ sdělil sbormistr Sušického dětského sboru Jan Pelech.

Chybí finance

Cesta bude však i mimořádně finančně náročná. Sbor by v tomto ohledu přivítal pomoc. „Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, kteří již podpořili sbor finančními dary. Přesto však ještě nedisponujeme celou částkou potřebnou k uskutečnění této cesty. Rádi bychom oslovili naše příznivce, kteří by mohli za tímto účelem přispět, aby neváhali a pomohli dětem jít za svým snem,“ sdělila Helena Pojarová Tesařová ze Sdružení přátel SDS.

V Sušici je SDS velkým pojmem, velká část dětí ze Sušice a okolí někdy zpívala v některém z jeho oddělení a velká většina z nich se prozpívala až do hlavního sboru, kde setrvala do 18 let, kdy musela sbor opustit. V letošním roce má SDS 205 dětí. „Sušický dětský sbor není jen pojmem. Je to kulturní klenot, hudební těleso, jehož řadami prošlo mnoho dětí z našeho města i okolí. Sbor má několik věkově rozdělených oddělení a ta všechna koncertují. Ne všichni však ví, že větší sborové děti nezůstávají se svou produkcí jen u nás, ale účastní se různých koncertů, festivalů a soutěží i v zahraničí. Za dlouhou, více než čtyřicetiletou dobu svého koncertování získal Sušický dětský sbor mnoho významných ocenění a dělá Sušici výborné jméno po celé střední Evropě a nejen tam,“ uvedla Anežka Nová ze Sdružení přátel SDS.

Zpívali celý rok

V loňském roce SDS rozhodně nezahálel. První akcí hlavního sboru SDS bylo hostování na únorovém koncertě Lubomíra Brabce a Kateřiny Brožové v sušické Sokolovně. V březnu přivezly Sluníčka stříbrné a Včelky zlaté pásmo z přehlídky dětských sborů v Rokycanech. O týden později Včelky vystupovaly na Musikparty v Bad Kötztingu. V dubnu do rodin hlavního sboru zavítali zpěváci ze sboru Canzonetta České Budějovice a sborovou výměnu jim oplatil SDS hned v květnu. V květnu vystupovali starší zpěváci na 14. ročníku přehlídky dětského sborového zpěvu v Klatovech, zatímco mladší Včelky se vydaly na koncertní zájezd do Písku ke Zvonkům a malá Sluníčka na festival „Synagoga zpívá“ do Plzně. Díky velkému úspěchu v Rokycanech byly Včelky pozvány i na celostátní soutěžní přehlídku dětských sborů do Uničova. V červnu zazpíval hlavní sbor na koncertě v Chlistově, který byl součástí Evropského festivalu duchovní hudby. Koncertní sezonu ukončila vystoupení všech oddělení Sušického dětského sboru a jejich hostů.

Během prázdnin sbor také nelenil a kromě soustředění v Kořeni a Mladoticích ve svých rodinách v srpnu hostil chlapce z francouzského sboru z Mulhouse, kteří byli na turné po ČR. Na podzim hostoval SDS na oplátku v Praze u sboru Radost. „O tom, že všechna vystoupení sboru mají výbornou úroveň, svědčí kromě významných ocenění na soutěžích i obrovská poptávka po koncertech. Všechna představení jsou každoročně beznadějně vyprodána, a že jich není málo,“ informovala Pojarová Tesařová.

V letošním roce čeká SDS kromě pravidelných soutěží také pořádání a účast všech oddělení na 9. ročníku sborového festivalu „Je kraj, kde voní tráva…“. "Na tomto festivalu bude vystupovat kromě pěti sušických a dalších osmi českých sborů, také Zvezdice ze Srbska," uvedl sbormistr, který aktivně vyučujehlavní sbor, Josef Baierl.Ten také SDS založila po celou svou kariéru budoval.Sbor je celý jeho život a sám říká, žejeho životním štěstím je, že může dělat práci, která je zároveň i jeho koníčkem.

Chcete-li podpořit sušické zpěváky, volejte Josefu Baierlovi na telefon ZUŠ Sušice 376 523 202, mobil 608 157 535 nebo pište na e-mail: verza@seznam.cz.