Tato tradiční akce, která byla zahájena již ve čtvrtek, pokračovala až do neděle, kdy byla zakončena turistickým výletem pro pěší i cyklisty na Svatobor. Vydařilo se i počasí, které přilákalo do Sušice velké množství návštěvníků.

Dny Sušice jsou nejvýznamnější akcí, pořádanou každoročně koncem května u příležitosti zahájení turistické sezóny. Jde o přehlídku zájmové umělecké činnosti dětí i dospělých z města i širšího regionu. Akce se pravidelně účastní rovněž soubory z partnerských měst z Německa a Švýcarska.

Během víkendu si mohli návštěvníci Dnů Sušice vyslechnout na sušickém náměstí koncerty různých kapel, zhlédnout různá taneční vystoupení, či ukázky cvičení. Předvedli se i dobrovolní hasiči. Nechyběl ohňostroj, pohádkový les, diskotéka či taneční zábava. Hostem akce byla skupina Gulo čar. Na své si přišly i děti, nechybělo totiž na náměstí několik pouťových atrakcí.

„My sem chodíme pravidelně, je to moc hezké. Líbí se nám dívat se na tanečníky a zpěváky. U nás na Ukrajině, odkud pocházíme, nic takového není,“ řekly Olga Šlehoferová a Olga Nikodemová.