„Soutěžního klání se mohou zúčastnit mladí autoři starší patnácti let, kteří nejsou profesionálními spisovateli nebo novináři. Všechny přihlášené práce musí být původní a dosud nikde nepublikované,“ říká ředitelka Městské knihovny v Klatovech Zdeňka Buršíková.

Tématem se i letos soutěžní práce musí vztahovat k Šumavě a Pošumaví. Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2010 a vítěze pak budeme znát v říjnu letošního roku.
„Soutěž je vyhlášena v kategoriích próza do pěti stran textu a poezie, tři až pět básní ve věkových kategoriích do 25 let a nad 25 let,“ pokračuje Buršíková.
Akci pořádá Městská knihovna Klatovy pod záštitou starosty města Klatov, Obce spisovatelů, Českého rozhlasu a Klatovského deníku a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.