„Tato akce se každoročně pořádá v měsíci září, kdy se otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Dny evropského dědictví patří v naší zemi mezi tradiční akce, které mají posilovat vztah široké veřejnosti ke kultuře. V rámci této akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce: koncerty, soutěže a další kulturní programy,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.


V letošním roce bude program rozšířen i do dopoledních hodin. Tento program nabídne kromě hudby a zpěvu také deskové a pohybové hry pro děti, možnost zajezdit si na raftech, prolézt lanovým centrem a navštívit výtvarnou dílnu. Hlavním bodem tohoto programu ale bude soutěž O nejlepšího sekáče Klatovska. „Do této soutěže se mohou zájemci přihlásit, v den, kdy se uskuteční, do 10 hodin u pódia před Kolonádou. Tam se všichni sejdou a poté společně odejdou na louku. Navštíví nás sekáči z Čech, Moravy a Slovenska. Nejlepší tři sekáči budou oceněni věcnými cenami,“ sdělila Kunešová.


Hlavní program zahájí ve 14 hodin starosta města Rudolf Salvetr. Následovat bude vystoupení folklorních souborů Šumava a Šumavánek, české hudební skupiny Hradní duo, šermdivadla Clatonia, ochotnického divadelního spolku Buřina a další. Večerní program bude přesunut na klatovské náměstí, kde se zájemci mohou zúčastnit večerních prohlídek historické části města s průvodcem. Sraz zájemců bude v 19 hodin u kašny. Na závěr akce se ve 20.15 hodin rozhoří ohňová show.


Během celého dne bude umožněn vstup zdarma do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a do barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech.