„Těmito slavnostmi si připomínáme působení německého spivovatele Spiesse na bezděkovském zámku, kde působil od roku 1788 jako hospodářský správce. Zde mimo jiné i vznikaly některé jeho literární práce, které ho ve světě hororu a divadla proslavily,“ říká starosta Bezděkova Josef Červený.
Bezděkovští si mistra hororů připomínají každý rok divadelním představením. Založeno bylo za tímto účelem i Prozatímní hororové divadlo, které od letošního roku nese název Spiessova divadelní společnost Bezděkov.

„Hry, které každoročně připravujeme, se opírají o osobu Ch. H. Spiesse a jeho život v Bezděkově i o historii obce. Letos jsme třeba připravili hru, která připomene událost, která se tu stala v roce 1848. Tato hra se jmenuje Kříž v lukách aneb nešťastná láska Vincka a Rozičky,“ pokračuje Červený.
Scénáře pro divadelní představení připravuje podle kroniky Xenie Bergerl, která se každoročně ujímá i režie všech her.

Původně novodobí bezděkovští ochotníci hrávali u místního zámku. Jeho nový majitel si však tuto činnost v jeho okolí nepřeje. Ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebyl divadlu nakloněn, a tak místo zámeckého parku, který je v jeho majetku, hráli ochotníci několikrát v parku u kostela. Letos se přemístí na sokolské hřiště.

„Naše divadelní seskupení je složené z nadšenců. Je to volné sdružení, které se schází vždy jen pro přípravu divadla k letním slavnostem, a tak nemá ani stálou členskou základnu. Přesto jsme touto činností navázali na bohatou divadelní tradici, kterou Bezděkov má,“ dodal starosta.

Bezděkovští si spisovatele Spiesse připomenou letos i novou naučnou stezkou. Ta vznikne během podzimu a obec na ni získala dotaci 10 tisíc euro. „Stezka povede po místech, která jsou s osobou Ch. H. Spiesse spojena. Povede třeba k Tupadelským skalám, kde literárně tvořil svá díla. Turisty stezka zavede i na místní hřbitov, kde odpočívá po boku hraběnky Kuniglové,“ dodal Červený.