Deník si proto se zpěvákem povídal nejen o chystaném koncertu, ale i o zpěvákově vřelém vztahu ke Klatovům.

Jak se do Klatov těšíte?

Do Klatov se těším jako vždy. Pokaždé, když jedu kolem Černé věže, rád si vzpomenu na chvíle, které jsem v Klatovech prožil. Byl jsem tam na vojně, měl tam lásky, kamarády. Za ty dlouhé roky, co už do Klatov nejezdím soukromě, jsem už ve městě karafiátů několikrát koncertoval s kapelou a vždycky rád.

Připomeňte, prosím, vaše „vojančení“ v Klatovech?

Narukoval jsem do Klatov v roce 1963 nejdříve do přijímače do horních kasáren a odtamtud záhy k vojenské muzice. Tenkrát byla hudba ještě pod Černou věží. Pamatuji si dlouhé klášterní chodby a velkou místnost zkušebny pro orchestr. Hrávali jsme také v okolí Klatov, v sokolovnách, na plesech i pochodech a někdy i pohřbech. Měli jsme dokonce v rámci vojenské hudby i taneční orchestr, kde jsem hrával na bicí nástroje nebo na kytaru. Náčelníkem byl kapitán Vintera, který se později stal inspektorem vojenských hudeb.

Když jste v Klatovech sloužil, asi zde znáte tamní hospůdky, máte tam kamarády, a tak…

Měl jsem v Klatovech řadu přátel a přítelkyň, jednu dobu i pronajatý domek od jedné paní. Byl jsem ale v Klatovech jenom rok a je to velmi dávno, takže si už na jména a názvy podniků, které jsem rád navštěvoval, nevzpomínám.

Dlouho jste v Klatovech ale jako voják nevydržel…

Po kázeňských nepříjemnostech u hudby, kdy jsem velmi často utíkal na víkend do Prahy, jednou jsem se dokonce potkal na Václaváku s náčelníkem a byl jsem samozřejmě oblečen do civilu, jsem byl odvelen nakrátko k velitelské rotě v Sušici a odtud k silničnímu vojsku, což byl pokračovatel PTP. Tam jsem pak dokončil vojnu na různých místech , především na různých stavbách na Vřesové, v Žatci na letišti, v Terezíně a tak dále. Ještě jsem nasluhoval 21. ostrých a navíc vypukla kubánská krize, takže jsem byl na vojně o pár měsíců déle.

Na co se mohou těšit vaši příznivci, kteří dorazí na koncert?

Mám připravený jakýsi průřez mojí tvorbou, takže Klatované uslyší všechny nejznámější hity za období více než čtyřiceti let mého koncertování. Dojde na písničky od roku 1967 do současnosti. Uslyšíte vlastně písničky z mého trojalba Dítě štěstěny.