Již od května jsou po celém městě k vidění panely s historickými fotografiemi. Jde o retrospektivní ‚‚Výstavu v ulicích'', kdy mají návštěvníci jedinečnou možnost srovnat, jak místo, kde se zrovna nachází, vypadalo dříve a jak vypadá dnes.

‚‚S nápadem přišla paní Kalianková, sběratelka těchto fotografií z Nýrska, blízkého okolí a ze Šumavy. Chtěla udělat velkou výstavu, při které by lidé viděli fotografie hned na ulicích, aby si jich všiml každý a nemusel chodit do žádného muzea‚'' vysvětluje Soňa Hladíková, pracovnice Kulturního a informačního centra v Nýrsku. ‚‚Spojila se se slečnou Ženíškovou, která připravila projekt a zajistila dotaci. Celá výstava je financována z Fondu příhraniční spolupráce České republiky a Bavorska, taktéž ji spolufinancuje město Nýrsko‚'' upřesňuje Hladíková.

Výstava se skládá celkem z 16 panelů, první výchozí panel přímo u infocentra zahrnuje informace o sdruženích, která se starají o místní rozvoj, ale také o městě Neukirchen, které je partnerem této výstavy. Na dalších panelech už jsou historické fotografie a doprovodné texty. ‚‚Tyto texty se vždy nějakým způsobem váží k tomu určitému místu,'' vysvětluje Hladíková.

V rámci výstavy byly vydány pohledy, které mohou návštěvníci sbírat.

,‚Bylo vydáno celkem deset motivů. Informace o tom, kde se mohou pohledy sbírat, jsou uvedeny na plakátech a na webových stránkách informačního centra. Na těchto místech si můžete o pohledy požádat, jde především o restaurace a informační střediska‚'' ochotně informuje paní Hladíková.

‚‚Bohužel se nám výstava jaksi střetla s vandaly‚'' dodává poté Hladíková. Vandalové hned týden po instalaci prý zničili dva panely. ‚‚Utrhli je ze stojanů a odhodili je, v horším případě je hodili do řeky. Tyto dva panely byly nainstalovány zpět, ale později bylo rozhodnuto, že další už se instalovat nebudou. ‚‚Začátkem července byl utržen třetí panel. Ten už stojí tady v infocentru‚'' uvedla nakonec Hladíková.

Prohlídky s průvodcem se uskutečňují každý víkend od deseti a od dvou hodin, sraz je vždy před informačním centrem na autobusovém nádraží. Pro zájemce probíhají jak v českém, tak i německém jazyce.

Kristýna Němcová