Finanční krize zasáhla i kulturu na Klatovsku. Některá města šetří tak, že investice do kultury jsou až na druhém místě. Ubývá akcí, diváků i štědrých sponzorů. Naopak, přibývá výdajů s provozem kin i kulturních domů.

„Situace je hodně zlá. Naštěstí od města Klatovy dostáváme ročně na provoz stálé divadelní scény 3 – 4 miliony korun. Dalších zhruba 1,5 milonu korun si musíme sehnat sami. To je dneska ale veliký problém. Sponzorů a štědrých dárců totiž výrazně ubylo, a sehnat peníze jde tedy rok od roku hůře,“ říká ředitelka klatovského divadla Zdeňka Koubová.

„Bohužel, některé umělecké agentury i někteří samotní umělci mají tak nehorázné finanční požadavky, že si jejich představení nemůže dovolit ani divadlo v Klatovech. Lidé v poslední době hodně šetří a peněz na kulturu v rodinných rozpočtech příliš nezbývá. Diváci se stále častějí rozhodují pro výběr akce podle výše vstupného,“ dodala Koubová.

O divadlo i koncerty nejspíše příští rok přijdou i obyvatelé Horažďovic. I zde totiž zaznamenali úbytek diváků.

„Z peněz, které od města na kulturu a provoz kina dostáváme, nedokážeme vše utáhnout. Radní si u nás pravděpodobně myslí, že budeme pořádat jen taneční zábavy, kde vyděláme horentní sumy z provozu baru. Kultura ale nejsou jen zábavy. Kde jsou divadlo, koncerty, zábavné pořady, divadelní přehlídka, taneční kurzy,“ říká provozovatelka kina a Kulturního domu v Horažďovicích Libuše Mužíková.

Nepřidají

„Prostřednictvím grantů jsme v letošním roce přispěli provozovatelce kulturního domu na kulturu částkou zhruba sto tisíc korun. Na kino, které je dlouhodobě ztrátové, pak částkou 600 tisíc korun. Na této výši příspěvků bychom chtěli zůstat i v příštím roce,“ řekla Deníku starostka města Horažďovice Jindřiška Antropiusová.

V roce 2007 bylo kino Otava ve ztrátě 700 tisíc korun. „Omezili jsme hrací dny kina. Nikdo prostě asi nevidí náklady na elektřinu, topení, revize, hasiče, mzdy zaměstnanců, výdaje spojené třeba s provozem a údržbou obou zařízení, honoráře účinkujících a další výdaje,“ dodala Mužíková.

Pokud od města nedostane kulturní zařízení v Horažďovicích v příštím roce více peněz, budou muset jeho provozovatelé omezit program zařízení.
„Nedá se to utáhnout. Horažďovice budou nejspíš ochuzeny o celou řadu kulturních zážitků. Klatovské divadlo nám dokonce naznačilo, že by v příštím roce u nás již nenabízelo tradiční předplatitelské skupiny,“ dodala Mužíková.

Příštího roku se obává i ředitelka příspěvkové organizace Městské muzeum v Horažďovicích Hana Smetanová. „Peníze které od města dostáváme, nám stačí na zajištění provozu muzea. Na další činnost, jako je třeba vydávání regionálních publikací a podobně, nám peníze už nezbývají,“ dodala.

Podobně jsou na tom i pořadatelé tradičních tanečních zábav. „Oproti loňskému roku a jaru letošního roku jsme zaznamenali úbytek na tanečních zábavách zhruba padesát lidí. Na Zvlášňý školu nám chodilo v průměru 180 – 200 lidí, teď jsme na stovce,“ říká pořadatel tanečních zábav v regionu Vladislav Toman.

Léto třeba nepřálo provozovatelům letních zábav. „Je to prostě risk, buď ti lidé přijdou, nebo nepřijdou, to prostě neovlivníte,“ říká další organizátor Roman Raišl. „Současná situace prostě kultuře nepřeje. Pořádáme malé akce, divadla, zábavy. Bez pomoci obce nebo místních spolků by prostě nešlo nic dělat. Lidé potřebují peníze na důležitější věci. Je to ale obrovská škoda,“ dodal další pořadatel Vladimír Kábrt.