„Letos zatím ještě nebyly vyhlášeny grantové programy. Věci se snažíme restaurovat průběžně. I nadále budeme v restaurování pokračovat a využívat granty. Připravenu máme například sochu sv. Jana Nepomuckého, případně další barokní plastiky,“ řekl ředitel muzea Karel Petrán.

V letech 2007 až 2008 se například podařilo zrestaurovat soubor církevních korouhví, na který muzeum získalo grant Jihočeského kraje z programu movitého kulturního dědictví. „Korouhve blatenských cechů bývaly umístěny při lavicích v kostele,“ uvedl ředitel muzea. V roce 2008 se za podpory grantu svého zrestaurování dočkala i socha sv.Václava a lidová malovaná skříň, v roce 2009 kolekce závěsných obrazů, plastika sv. Anny a soška sv. Jana Nepomuckého.

Věci, které jsou restaurovány, většinou mají vztah k Blatensku. Znají muzejníci i historii vystavených věcí, třeba lidových malovaných skříní? „Můžete určit podle dekoru odkud pochází, jestli z Plzeňska, Prácheňska, Pošumaví. Skříně cestovaly s lidmi podle toho, kam se stěhovali. Na Blatensku se třeba užívala skříň odjinud, žádné písemné prameny nejsou,“ popisuje ředitel.

Stane se, že do muzea lidé nosí náhodné nálezy. Někdy se jedná o zajímavé kusy z dřívějšího každodenního života. „Přinesli nám před pár lety sekeromlat. Nebo tady mám zrovna struhadlo. Konzervovat se musí i drobné věci, většinou v nich bývá červotoč,“ doplňuje Karel Petrán.

Průběžně se konzervují předměty, které jsou získávány do muzea, například truhlářské nářadí.

Zřizovatelem muzea je město Blatná. „Město přeje restaurování, v rozpočtu jsou vyhrazeny finanční prostředky. Máme podporu města, které restaurování bere jako důležitou součást muzejní práce,“ říká ředitel Karel Petrán.

Muzeum v Blatné je otevřeno od května do října.