Kostel získal nejdřív skleněný oltář s 35 figurami českých a německých světců. Později přibylo 14 originálních skleněných desek s reliéfy Křížové cesty a také socha poustevníka Vintíře, který v Dobré Vodě žil v 11. století a je mu připisována řada zázraků. Teď přibyly další vzácnosti – skleněná menza, tedy oltářní stůl, rozměrný reliéfní betlém a ambon, což je pultík ke čtení z bible v barvě takzvaného lesního skla. Hlavně betlém zaručeně přitáhne vaši pozornost. Jeho rozměry jsou zhruba tři a půl krát tři metry a je plný postav, exotických i domácích zvířat a typických šumavských stromů. Podle odborníků tak v Dobré Vodě vzniklo unikátní dílo ojedinělé i v Evropě!

V těchto dnech se farnost Dobrá Voda připravuje na velikou slávu. Již tuto neděli 10. října bude slavit svátek blahoslaveného Vintíře. Slavnostní mše svatá začíná v 10.30 hodin, liturgii bude slavit generální vikář Adolf Pintíř spolu s místním farářem Vavřincem Skýpalou a německými kněžími. Během bohoslužby bude požehnán nově vytvořený skleněný betlém, oltářní stůl a ambon z dílny sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové. V předvečer svátku, v sobotu 9. října v 18 hodin, se v kostele na Dobré Vodě budou konat zpívané nešpory.

KOSTEL SV. VINTÍŘE TÁHNE JAKO MAGNET

Dobrá Voda u Hartmanic je od 14. století poutním místem. Vintíř je nejstarším obyvatelem Šumavy, kterého známe podle jména. Misionář, diplomat, mírotvorce a stavitel cest a mostů mezi národy Vintíř (Günther), jehož působení na Šumavě dokládají legendy i historické záznamy, pocházel z bohatého šlechtického rodu z Duryňska. Uvádí se, že byl příbuzný německého císaře Jindřicha II. Svatého a jeho sestry Gisely, provdané za uherského krále sv. Štěpána. Teprve ve zralém věku se stal mnichem benediktinského kláštera v Bavorsku, později poustevníkem v pralesích bavorské a české Šumavy.

Jemu je zde zasvěcena nejvzácnější památka - barokní kostel sv. Vintíře. Kostel byl postaven baronem Františkem Karlem Villanim v roce 1706 na místě původní kaple. V 17. a 18. století stávaly u Vintířovy studánky lázně a poutnický dům. Po druhé světové válce byly kostel v Dobré Vodě a okolní osada zdevastovány. Od 50. let 20. století byla oblast až do roku 1989 správním střediskem rozsáhlého vojenského prostoru a kostel, který byl používán jako skladiště dělostřeleckých terčů, přišel o své barokní vybavení. Stal se doslova ruinou. Později byl kostel opraven, vnitřní zařízení však chybělo.
Sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová přišla s návrhem vytvořit v kostele sv. Vintíře oltář ze skla, a tak navázat na věhlas Šumavy jako tradiční sklářské oblasti. Svého druhu zcela jedinečný oltář realizovala v roce 2001.

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě

JAK VZNIKAL SKLENĚNÝ OLTÁŘ

Oltářní retabulum je pojednáno jako třídílný reliéf o rozměrech 4,5 x 3,2 metry o váze více než 5 tun. Při vlastní výrobě si autorka zhotovila nejdříve hliněné modely, podle nich pak sádrové formy, do kterých umístila tyčové sklo. To se tavilo v peci při teplotě téměř 900 stupňů Celsia, následně postupně chladlo asi jeden týden. Jednotlivé plastiky byly nakonec připevněny tmelem k zadním skleněným deskám. Celé dílo je neseno nerezovou konstrukcí. Retabulum je pojato jako triptych. Střední část znázorňuje Kristovu oběť na kříži.

Svatý Vintíř, kterému je kostel zasvěcen, působil v Niederaltaichu, v Rinchnachu, později v Dobré Vodě, kde žil jako poustevník a kde také 9. října 1045 zemřel v přítomnosti knížete Břetislava I. a pražského biskupa Šebíře. Pochován byl v Břevnovském klášteře. Jeho postavu můžete vidět v levém křídle oltáře stejně tak jako Vintířovy příbuzné v Uhrách - sv. Štěpána a jeho manželku Giselu. Nad nimi je sv. Wolfgang, sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka Česká, sv. Vojtěch a sv. Prokop. Na pravém křídle jsou vyobrazeni: sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv. Ludmila, císař Jindřich II. a sv. Gothard. Oltář byl dokončen v roce 2001, v r. 2003 byla výzdoba kostela doplněna 14 skleněnými reliéfy Křížové cesty a v r. 2006 skleněnou plastikou sv. Vintíře.

DALŠÍ MAGICKÁ MÍSTA - VINTÍŘOVA SKÁLA A STEZKA

Dobrá Voda (něm. Gutwasser) leží ve výšce 888 m n.m. Zde můžete vystoupit po schodech vytesaných ve skále až na vrchol Březníku (1066 m.n.m.), odkud údajně sv. Vintíř pozoroval okolí. Na vrcholu Březníku se nachází žulová Vintířova skála. Vrch Březník nabízí jeden z nejkrásnějších rozhledů na Šumavě – do údolí Otavy, na pohraniční hory i do vnitrozemí. Pod vrcholem stojí kaple sv. Vintíře na místě, kde údajně bývala jeho poustevna. (Kaple byla obnovena v roce 1992, dnes svaté poutní místo).

DOBRÁ VODA V DOBRÉ VODĚ

Vedle kostela sv. Vintíře stojí kaplička s pramenem údajně léčivé “dobré vody“. Léčivý pramen sv. Vintíře změnil původní název obce Březník na Dobrá Voda. Totiž již ve středověku lidé zjistili, že místní voda má léčivé účinky. Její zázračná moc, která uzdravovala nemocné, se začala spojovat s dávným působením sv. Vintíře. Proto od 18. století začaly do Dobré Vody putovat tisíce poutníků, kteří zde doufali v přímluvu a pomoc sv. Vintíře a odnášeli si odtud zázračnou vodu. Do dnešních dnů se zachovaly stovky záznamů o zázračných uzdraveních v místní ´Knize zázraků´. Tradice poutí byla násilně přerušena v období totality, nyní je opět obnovena. Dnes navštěvují Dobrou Vodu tisíce poutníků, kteří si odsud odvážejí vodu z místního pramene s vírou v její léčebné účinky.

Hana Sádlíková