Celostátního kola soutěže se účastní vždy jedna knihovna za každý kraj, většinou jde o knihovnu vzešlou z krajského kola soutěže Vesnice roku. Druhou možností, jak se může knihovna do celostátního kola dostat, je přímá nominace.

„Na krajské úrovni jsme se domluvili, že nominujeme kolineckou knihovnu, která ze všech knihoven v kraji nejvíce odpovídala parametrům soutěže. Úspěchem je určitě už účast v celostátním kole soutěže, a i když kolinecká knihovna nevyhrála, obstála se ctí a důstojně reprezentovala Plzeňský kraj,“ řekla Deníku ředitelka Městské knihovny Klatovy Zdeňka Buršíková.

Vítězem kategorie základní knihovna se stala knihovna v Protivanově (Olomoucký kraj), kolinecká knihovna byla oceněna za práci s dětmi a mládeží a za služby imobilním občanům městyse.

"S knihovnou výborně spolupracuje škola i školka, pro děti i pro dospělé pořádáme ve spolupráci s paní Javorskou z DDM Klatovy celou řadu výtvarných kurzů, s dětmi z mateřské školy jsme si zahráli divadlo, v rámci Týdne knihoven besedoval s dětmi spisovatel a ilustrátor Vhrsti. Snažím se, aby se každý měsíc něco dělo. Na pořádání akcí přispívá i ministerstvo kultury, velmi úspěšná byla například keramická dílna pro mateřskou školu, která se dětem moc líbila. Keramické kurzy jsou obecně velmi oblíbené, tady musím vyzdvihnou spolupráci s DDM Klatovy, který nám umožňuje využívat jejich keramickou pec. Imobilním občanům zajišťujeme donášku knih a časopisů domů,“ popsala činnost kolinecké knihovny její vedoucí Marie Hanusová.

Nominace do soutěže Kolinecké potěšila. „Považujeme to za obrovský úspěch, je to ocenění práce paní knihovnice i dalších lidí, kteří se na chodu knihovny podílejí, a současně je to motivace pro další práci,“ neskrýval radost kolinecký starosta Pavel Princ.

Soutěžila i Městská knihovna Horažďovice, která byla nominována v kategorii informační počin.