„Celá beseda byla o nejstarším českém šlechtickém rodě v naší zemi, o Czerninech z Chudenic. V Chudenicích se totiž započala psát celá jejich rodová kronika a vznikl zde takový středoevropský unikát, který jim již nikdo nevezme. Celé panství a přilehlé oblasti totiž vlastnili nepřetržitě více než 700 let, což je naprosto unikátní,“ popisuje Rynešová

Rod Czerninů pochází přímo z Chudenic u Klatov. V tomto městečku jsou do dnešních dnů zachovány i dva zámky. Starý czerninský zámek, a zámek Lázeň s rozsáhlým anglickým parkem.

Czernínové patřili mezi nejzámožnější rody celého českého království.

Zde v kraji je nespočet památek, které mají s tímto starobylým rodem spojitost. Jen namátkou - v prvé řadě samozřejmě Chudenice, vodní hrad Švihov, Kašperk, Radyně, lovecký zámek Kozel a další.

S potomky a následovníky tohoto rodu se můžeme setkávat do dnešních dnů.

„Dosud žijí. Celá rodová větev Czerninů čítá několik set potomků po celém světě. Takové nejzákladnější rozdělení bylo na tři rodové větve a právě z nich pocházejí i dnešní potomci. Byla to větev chudenická, jindřichohradecká a nedrahonická.

Zde v Čechách žije větev dymokurská, která dostala zpět zámek v Dymokurech a panství s přilehlými zemědělskými polnostmi a lesy. Například v sousedním Rakousku žije hrabě Karel Eugen Czernin se svoji rodinou. To je potomek posledního majitele panství a zámku Chudenice,“ říká kastelánka.

V loňském roce se v Chudenicích uskutečnilo rodové setkání tohoto rodu přímo na zámku. Přijeli sem zástupci z celého světa.

„Hrabě Karel Eugen Czernin jezdí na zámek do Chudenic velmi často a rád i se svoj celou početnou rodinou. Vždyť je to jeho rodiště a velice si váží toho, že právě jeho předkové zde položili základní kámen celého rodu, který si vydobyl svou slávu na poli politickém, vědeckém ale i válečném. Je hrdý na to, že pochází právě z Čech. Naposledy se zde zastavil před pár dny. Přijel se podívat na zámek, bohoslužbu v místním kostele a za paní Horákovou a panem Petrovičem. Tito dva lidé totiž ještě pamatují jeho rodiče z dob, kdy na zámku Czernínové přebývali. Paní Horáková na zámku pracovala dlouhá léta a starala se o jeho chod a pan Petrovič byl přímo komorníkem u Czernínů,“ vyprávěla na švihovské faře kastelánka Starého czernínského zámku v Chudenicích Marie Rynešová.