Historie fotoklubu při Městském kulturním středisku v Klatovech se datuje od roku 1913. Klatovský fotoklub tak patří mezi nejstarší kluby v západních Čechách. Jeho činnost nepřerušily ani světové války.

Členové fotoklubu byli od počátku jeho existence velmi aktivní, hned v prvním roce uspořádali klubovou výstavu a ve výstavní činnosti pokračovali. Účastnili se také fotografických soutěží a takzvaných mapových okruhů. A nepatřili na nich mezi neúspěšné.

Od roku 1934 vystavovali členové klubu své práce ve skříňce umístěné na budově tehdejší spořitelny. V budově dnes sídlí Komerční banka a klubová skříňka tam má stále své místo.
Činnost klubu neovlivnila ani změna režimu po roce 1948. „Politika fotoklub zasáhla, myslím, jen minimálně. Starší členové dnes s úsměvem vzpomínají, že nemuseli chodit do povinných prvomájových průvodů. Průvod pouze fotografovali," řekl Deníku současný předseda fotoklubu Slavomír Beneš. V té době byly moderní fotografie dělníků při práci. Členové fotoklubu pořizovali série snímků, které dokumentovaly pracovní proces v klatovských továrnách.

V té době fotokluby nicméně nemohly existovat samostatně. Klub proto působily při organizaci ROH v tehdejším národním podniku Šumavan. Další kroužky působily například v Okule v Nýrsku nebo v Klatovských strojírnách. Později se stal „hlavním" kroužkem fotoklub při organizaci ROH Kozak.

„V roce 1967 byl fotoklub převeden pod tehdejší Dům osvěty Klatovy. V péči nástupnické organizace osvětové besedy, kterou se stalo městské kulturní středisko, je klub dodnes," informoval Beneš.

Fotoklub se zúčastnil mnoha soutěží. Nejvýznamnější byl patrně Sudkův mapový okruh. „Řečeno sportovní terminologií, šlo o jakousi první ligu. Ve fotoklubu působilo několik vynikajících fotografů, například Rudolf Bílek, Pavel Krtil, Jaroslav Kabát a další," konstatoval Beneš.

Tvrdou ránu zasadily klubu porevoluční změny v devadesátých letech minulého století. V restituci byl majitelům vrácen dům, kde byl umístěn archiv fotoklubu. Ten obsahoval mnoho snímků, včetně fotografií, které byly oceněny na mezinárodních soutěžích. Bez vědomí členů fotoklubu byl archiv klubu skartován. „Musely tam být tisíce snímků, bedny materiálů, plakátů, zápisů o činnosti klubu a dalších věcí. Ztráta je to zcela jistě i pro Klatovy, neboť členové klubu již od jeho založení dokumentovali město, řemesla, klatovské živnostníky a další věci. A byly to na tehdejší dobu fotografie na opravdu špičkové technické úrovni," sdělil Beneš.

Dnes je ve fotoklubu aktivních přibližně dvacet členů. „Scházíme se jednou měsíčně v prostorách kulturního domu v Klatovech. Naši členové se účastní několika soutěžních mapových okruhů, pořádají autorské nebo klubové výstavy. Klub je otevřen novým členům, rozhodně nejsme žádná uzavřená společnost. Naopak, oproti minulosti, kdy bylo fotografování koníčkem spíše pro zámožnější nadšence, je dnes fotografie přístupnější širší vrstvě lidí všech věkových kategorií," doplnil Beneš.

Jedním z mladých fotografů je Tomáš Truneček. „Fotoklub je ideálním místem k setkávání s lidmi se stejným koníčkem. Je to pro mne šance vyměnit si zkušenosti s ostatními fotografy," konstatoval Truneček.