Významnou českou lidovou tradicí je tvorba betlémů. Betlém si může každý vlastnoručně vyrobit či koupit nebo také může vyrazit na návštěvu jednoho ze tří velkých betlémů Klatovska, které ročně přilákají stovky až tisíce návštěvníků, do Sušice, Kašperských Hor a do Velhartic. 

Od letošního adventu k sušickému mechanickému betlému, kašperskohorskému skříňovému betlému a velhartickému betlému přibude ještě čtvrtý velký betlém. Umístěn je rovněž v Kašperských Horách, v kostele svaté Markéty na náměstí a jde o betlém historický. „Kašperskohorský kostelní betlém je lidovou prací z roku 1859 připisovanou místnímu truhláři, muzikantovi a řezbáři Prokopu Mackovi. Betlém byl z podnětu bývalého kašperskohorského faráře Tomase van Zavrela a díky finanční pomoci dárců letos restaurován a opraven," uvedl historik Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak.

Kdy a kde lze o adventu navštívit betlémy na Klatovsku:

Sušický mechanický betlém (Muzeum Šumavy Sušice): Od 6. prosince út – so 10 – 12 a 14 – 16.30 hodin, ne 10 – 12 hodin. Betlém se spouští v každou celou hodinu. Zavřeno bude v pondělí, na Štědrý den a na Silvestra.

Kašperskohorský skříňový betlém (výstavní síň radnice): Po – pá 9 -12 a 13 – 16 hodin, so a ne zavřeno. 17. prosince, 17 – 18 hodin – autoři představí letošní novinky v betlému.

Velhartický betlém (Řezbářství Tittl): Po domluvě kdykoliv.

Kašperskohorský kostelní betlém (kostel sv. Markéty): Ne 11. prosince 9.30 hodin – mše svatá spojená s požehnáním a slavnostním rozsvícením betlému.

Známým betlémům Klatovska i jejich historii a tvůrcům věnujeme tematickou stranu 2 v pátečním tištěném vydání Klatovského deníku.