Mezi mnohé slavnostně rozsvícené vánoční stromy ve městech a v obcích patří také vánoční strom v Pačejově. V sobotu 3. prosince se sešli lidé dobré vůle, kteří se přišli nadýchat předvánoční atmosféry a nabýt pocit klidu, na pačejovské návsi. „V 16.30 hodin se začaly rozléhat vesnicí melodie koled z trubky pana Vonáška z Horažďovic. Další milý dárek měly přichystán děti. Předvedly pásmo básniček a koled. Zlatým hřebem programu bylo vystoupení Stanislava Smitky. Na klávesy ho doprovázel jeho syn Ondřej. Svým písním dal nejen krásný hlas, ale i srdce. Při jeho zpěvu se rozechvěla každá duše. Jsme hrdí na to, že takový talent pochází z Velešic,” informuje kronikářka obce Pačejov Božena Behenská. „Je dobře, že se nás tolik sešlo, a všichni jsme měli příležitost vzájemně se pozdravit, usmát se na sebe a domů si odnášet příjemné zážitky,” dodala kronikářka.