Sušický sbor Svatobor slaví letos 150. výročí založení. K této příležitosti je uspořádána výstava v Muzeu Šumavy v Sušici, která potrvá do 31. července. O zajímavostech z historie sboru jsme si povídali se sbormistrem Josefem Baierlem, který toto hudební těleso vede od roku 1976.

Svatobor slaví 150. výročí založení, klatovský sbor Šumavan vznikl v přibližně stejnou dobu. Máte doklady o tom, který z nich je starší?

Sušický Svatobor a klatovský Šumavan jsou odedávna kolegy, Svatoborští se vytahovali, že jsou starší, že sbor byl založen roku 1860 a Šumavan roku 1861. Nyní, když jsme výročí začali slavit, požádali jsme Jana Lhotáka z Muzea Šumavy o zpracování dějin Svatoboru. Zjistilo se, že roku 1859 se začali scházet, roku 1860 už zpívali jako spolek Svatovácslav. Za faktické založení se vždy považuje dokument s razítkem a toto razítko, které potvrzovalo stanovy sboru, je až z roku 1861. To znamená, že oba sbory jsou na tom fifty–fifty.

Který spolek předznamenal vznik sboru?

Dříve existoval spolek Slovanská lípa, ten byl pěvecký, ale také národnostní a politický. Pak teprve vznikaly spolky úžeji zaměřené, například divadelní. Prvních 60 let dějin sboru je již zpracovaných, chystáme se je vydat pod názvem Od Slovanské lípy ke Svatoboru.

Kolik tehdy zpívalo sborově zpěváků na koncertech?

Když pořádali slavnostní koncerty, tak se sešlo mnoho zpěváků, například na koncertě Václava Kopty jich bylo tři sta. A když měli výročí, tak se sjeli zpěváci z celé župy a bylo jich tu dva tisíce, to je nepředstavitelné.

O kterých zajímavostech se dočteme v kronice?

Zůstala jen jedna krátká kronika, která je uchována v muzeu, ostatní byly zabaveny za okupace. A v té se dovídáme, že si ředitelé, sbormistři i jiní představitelé města stěžovali na špatnou docházku sbormistr Václav Vavrýn kvůli tomu na nějakou dobu i opustil sbor a museli ho přemlouvat k návratu, protože „hlavně mužský byli velmi liknaví“.

Projevila se jejich liknavost i na kvalitě provedení?

V roce 1906 dokonce uspořádaly ženy zábavu a na té, jak bylo psáno, muži nebyli schopni zazpívat sami ani jedinou píseň, pouze jednu smíšeně s ženami. I takové najdeme v kronice nechvalné poznámky. Ženy ze začátku ve sboru nemohly vůbec zpívat, ale pak když mohly, tak byly v docházce poctivější. Musím podotknout, že toto trvá do dnešní doby (smích).

Na které pamětihodnosti se mohou těšit navštěvníci výstavy?

Na výstavě si příchozí mohou prohlédnout prapor se svatým Václavem a erbem na druhé straně, tehdy prapor totiž měl každý spolek. Nosili ho například na výlety a vycházky, byl to totiž spolek pěvecký i organizátorský. Vystaveny jsou také kroje. Já vedu sbor od roku 1976 a od té doby máme už trojí kroje.

Jak oslavíte pěvecky výročí sboru?

Zahájení činnosti sboru oslavíme tím, že zazpívá mužský sbor Svatovácslav 2010, který bude utvořen právě k této příležitosti. Jubilejní koncert se uskuteční 23. října v sušické sokolovně. Oslovil jsem přibližně 18 spřátelených sborů, mezi nimi i Šumavan, také sbory z Plzně či Písku.