Folkový hudebník, skladatel, písničkář, ale také spisovatel, básník a publicista Jaroslav Hutka (1947) se chystá v úterý 27. ledna do kulturního zařízení U Mravenčí skály, kde vystoupí od 19.30 hodin.

Hutka kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a odešel do Nizozemska. Po pádu komunismu se vrátil a již v listopadu 1989 zpíval na Letenské pláni v Praze. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie, proslul svým kritickým postojem k Jarkovi Nohavicovi. Diváci České televize ho znají také z cyklů Příběhy železné opony a V zajetí železné opony, na nichž se autorsky podílel.

Zatímco Hutka se bude připravovat U Mravenčí skály, socioložka a publicistka Jiřina Šiklová si již bude povídat se zájemci o mezilidském soužití, bariérách mezi generacemi, o stavu lidské duše při odchodu do důchodu a vůbec o problémech staršího věku. Beseda s Jiřinou Šiklovou se uskuteční v úterý 27. ledna od 17 hodin ve společenské místnosti Šmidingerovy knihovny.

Jiřina Šiklová v roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos k její integraci. Je autorkou knih Deník staré paní (Kalich, Praha 2003) a Dopisy vnučce (Kalich, Praha 2007).

Petr Pučelík