„Je to slavnost s více než třísetletou tradicí. Po několikaleté odmlce ji letos budou opět doprovázet hudební produkce klasické duchovní hudby, ujali se toho mladí hudebníci a zpěváci pod vedením zkušených dirigentů Víta Aschenbrennera a Olgy Mandové,“ informoval Deník Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy v Kašperských Horách.

O vlastním svátku Panny Marie Sněžné – v pátek 5. srpna - bude v poutním kostele Panny Marie Sněžné od 18 hodin P. Petrem Koutským sloužena staroslověnská byzantská liturgie, kterou doprovodí zpěváci chrámových sborů z Radomyšle a Prahy.

„Zvlášť bohatý program je přichystán na sobotu 6. srpna. Už v 17 hodin začnou v hlavním kostele na náměstí „hudební nešpory“, ve kterých se budou střídat modlitby se skladbami starých mistrů v podání Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov. Za doprovodu žesťového souboru se pak seřadí procesí se sochou Madony, korouhvemi i družičkami, které bude směřovat k poutnímu kostelu. Je třeba poznamenat, že tradice poutního procesí se obnovuje opět po téměř deseti letech,“ uvedl Horpeniak a dodal, že při slavnostní bohoslužbě v poutním kostele od 18 hodin zazní Missa antiqua pro sbor, žestě a orchestr současného skladatele Wolframa Menschicka v podání Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov a Rejchova komorního sboru z Chudenic. Na závěr této bohoslužby udělí své novokněžské požehnání celebrant P. Tomas van Zavrel, který byl nyní pověřen také správou šumavských farností s centrem v Kašperských Horách. Další hudební dárek je připraven pro sváteční večer v gotickém kostele sv. Mikuláše v areálu hřbitova od 20.30 hodin. V programu slavnostního koncertu zde vystoupí flétnista Jiří Stivín s komorním orchestrem Pellantcollegium, sestaveném z hráčů České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. V jedinečném prostředí starobylého kostela uslyší posluchači skladby evropských mistrů baroka a raného klasicismu – J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. Samartiniho, J. Myslivečka, P. J. Vejvanovského a dalších.

„Stůl hudebních dobrot bude do široka prostřen také v neděli 7. srpna. Pro slavnostní bohoslužbu v hlavním kostele na náměstí od 10 hodin připravují členové Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy a sboristé ze Svaté Hory u Příbrami slavnou Korunovační mši W. A. Mozarta pro sóla, sbor, varhany a orchestr. Milým překvapením bude hned v úvodu světová premiéra Šumavských fanfár mladého perkusisty a skladatele Tomáše Reindla, který má své rodové kořeny právě v Kašperských Horách,“ informoval Horpeniak. Hlavním celebrantem této slavnostní mše svaté bude P. Bohuslav Švehla, který se už řadu let stará o českou farnost sv. Štěpána v Mnichově. Církevní pouť uzavře bohoslužba slova se svátostným požehnáním opět v poutním kostele Panny Marie Sněžné od 15 hodin. Tuto pobožnost doprovodí hosté z partnerského bavorského města Grafenau – soubor lidové hudby Einbschläger Sänger.