Dětský pěvecký sbor Berušky oslavil už své 15. výročí založení. Soubor působí při Základní škole Klatovy, Čapkova ulice. Nejen o historii sboru jsme si povídali s jeho sbormistryní a zakladatelkou Danou Martinkovou.

Co vás vedlo k založení sboru?

Byl určen pro žáky prvních až pátých tříd, protože zde dlouhá léta fungoval jen sbor žáků druhého stupně. Přihlásilo se 27 děvčat a jen jeden chlapec. A dalším důvodem bylo, že už od dětství jsem zpívala v pěveckých sborech, ale kvůli problému s hlasivkami jsem musela skončit. Bylo to pro mě ze začátku hodně těžké, ale tím, že jsem založila tento pěvecký sbor, se to obrátilo a věnuji se naplno sbormistrovské a organizační činnosti. Sborový zpěv tak pro mě dál zůstává srdeční záležitostí.

Kdy jste měli první vystoupení?

První vystoupení jsme měli 10. prosince v roce 1996 v kulturním domě v Klatovech. Byla to předvánoční akce, ale tenkrát to ještě nebyl adventní koncert, které jsou pořádány nyní.

Jak vznikl název souboru?

Do roku 2000 neměl sbor žádný název. Až 24. května tohoto roku byl sbor slavnostně pojmenován „Berušky“. Při této příležitosti jsme z rukou zástupců školy převzali maskota, velkou plyšovou berušku. Název vznikl podle věty, kterou kdosi prohlásil na jednom z koncertů. „Tyhle děti mají červené oblečení jako berušky. A dokonce je mezi nimi i několik černých puntíků.“ Tohle byl pro nás určitý zlomový bod. Jednotné oblečení, pro dívky červené šaty a pro chlapce černé vesty s červeným motýlkem, které jsme měli až do konce loňského roku, kdy jsme dostali nové, jsme pořídili v roce 1998.

Pamatujete se na první úspěchy sboru?

V únoru 2002 se pěvecký sbor poprvé účastnil krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů v Plzni, kde se umístil ve stříbrném pásmu. V tomtéž roce absolvoval sbor také svůj první zahraniční koncert v rámci mezinárodního festivalu Šumava Bayerischer Wald, kdy zazpíval v německém St. Oswaldu.

Od počátku byli v souboru i prvňáčci, kdy byli odděleni a proč?

Sbor jsem rozdělila ve školním roce 2000/ 2001, důvodem byla náročnost skladeb, které sbor nacvičoval. Dalším důvodem je to, že prvňáčci se teprve hledají, že neví, zda je to bude bavit, ještě nevydrží být v klidu, a to vše se s nimi postupně učím. Na hodinu přípravného zpěvu v té době docházelo 12 děvčat a 3 chlapci.

Kolik členů má soubor nyní?

V současné době má sbor Berušky bez prvňáčků 47 členů. Někdy je jich i 60, ale to už je hodně náročné na organizaci a udržení pozornosti.

Na která vystoupení ráda vzpomínáte?

Toho je mnoho, za těch 15 let už jsme měli hodně vystoupení a všechna byla něčím zajímavá. Ale mezi nezapomenutelné zážitky pro děti patří společný vánoční koncert se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou v klatovském kulturním domě. Sbor se účastnil také festivalu Synagoga zpívá v Plzni, mezinárodního festivalu duchovní hudby a byl přizván na koncert k 75. výročí narození skladatele Pavla Jurkoviče v aule Západočeské univerzity v Plzni.