"Muzeum vynálezce Františka Křižíka bylo založeno v jeho rodném domku už v roce 1957, kdy roubený objekt město vykoupilo od soukromého majitele. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze zde pak vznikla první skromná expozice, která byla v roce 1997 zmodernizována opět Národním technickým muzeem. Výstavní exponáty zde však velmi trpěly, neboť objekt nebyl v zimním období vytápěn,“ konstatoval předseda Společnosti Františka Křižíka a hlavní archivář Národního technického muzea Jan Hozák. Dalším problémem byly i nedostatečně izolované základy a většinou uzavřený prostor. To vše působilo velkou vlhkost v ovzduší, která svědčila plísním, které napadly archivní exponáty, a také rezavění technických předmětů. „Teprve oslavy 160. výročí narození Františka Křižíka se v loňském roce staly impulsem pro úvahy o celkové rekonstrukci rodného domku a vybudování nové důstojné expozice. K těmto úvahám pak přispěl i nedávný stavební a památkový průzkum, který odhalil závažná poškození celé stavby. Alarmující výsledek průzkumu pak jasně rozhodl o plánování rekonstrukce domku,“ vysvětlil Hozák.

Záchrana Křižíkova rodného domku, ať už vlastního objektu, či instalace nové expozice, je pro město důležitá. Muzeum je již natolik populární, že se stalo součástí turistických tipů, je vyhledáváno školami a vzdělávacími institucemi, přijíždějí sem výpravy poznávacích zájezdů, a tak se plánická radnice snaží co nejdříve to půjde muzeum opět otevřít.

V pátek 11. ledna se uskutečnila na plánické radnici schůzka vedení města, členů výboru Společnosti Františka Křižíka, zástupců Českého vysokého učení technického v Praze a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, jejímž výsledkem bylo stanovení dalšího postupu záchrany domku a obnovy expozice a výběr vhodných dotačních titulů.

Původně se předpokládala jen rutinní oprava dřevěné podlahy v hodnotě zhruba 30 tisíc Kč. Pak se ale objevily nové skutečnosti vzešlé z už zmíněného průzkumu. „Rekonstrukce musí nyní vyřešit nejen podlahu, ale zejména pak špatnou statiku a ventilaci i nový způsob vytápění a výměnu trámů roubené stavby domku, což není zrovna maličkost a tak se nyní náklady odhadují na statisíce korun,“ nastínil Hozák. Další finanční prostředky si pak vyžádá i vybudování nové expozice, ve které bude kladen důraz na lepší využití prostoru včetně přilehlé zahrady a nově i na interaktivní prvky. Rychlost prací pak bude záviset na získání finančních prostředků z dotačních titulů.

Město Plánice také zapůjčí v letošním roce svoji výstavu František Křižík a jeho doba na další místa v republice. Výstava byla do konce loňského roku k vidění v prostorách Městské knihovny v Klatovech a nyní poputuje do budovy Českého vysokého učení technického v Praze a Senátu Parlamentu ČR.