„Touto akcí chceme ve městě navodit atmosféru předvánočního času. O program se jako v uplynulých letech postarají žáci obou základních škol v Nýrsku, děti ze Základní umělecké školy Nýrsko a vystoupí i taneční skupina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici,“ nastínil starosta Nýrska Miloslav Rubáš. Od začátku prosince je v ulicích města nainstalovaná vánoční výzdoba, kterou město letos opět trochu vylepšilo. Nové vánoční motivy jsou k vidění například ve zrekonstruované Komenského ulici. Nýrská radnice letos investovala do rozšíření a oprav vánoční výzdoby zhruba 70 tisíc korun.