„Sběru pověstí z Prácheňského kraje se věnuji dvacet let. Hledám ve všech možných kronikách, v archivech, knížkách, čerpám z vyprávění pamětníků. Jsem moc rád, že se mé knížky čtenářům líbí a že je o ně zájem,“ říká Ondřej Fibich.

Tento druhý díl obsahuje kromě lidových pověstí také nádherné fotografie Ivany Řandové, která svým fotoaparátem zachytila místa dějů pověstí i zachovaných předmětů, které v nich hrály roli. Dílo je obohaceno také ilustracemi Zdirada J.K. Čecha. Na další pokračování si čtenáři počkají ještě rok.