Švihov má bohatou hudební historii, která se začala rozvíjet již od roku 1700, kdy první hudebníci, většinou kantoři, uplatňovali své hudební vzdělání ve městě i okolí. Byli to například Martin A. Hecht, Antonín Peyrek a i jeho syn Josef, který se stal v roce 1809 ředitelem u zemské hudby. Dobrým učitelem i varhaníkem byl také řídící učitel Antonín Werner. Nejvýrazněji se v hudebním životě města uplatnil dále Josef Fritz a po něm Antonín Piskáček.

Velkou každoroční slavností ve Švihově bývaly dožínky na černínském panství. Šprýmové popěvky na správce, šafáře, poklasného a hajného zpívaly v jednohlasu žnečky za doprovodu malé dechové hudby. Dožínky byly takto slaveny ještě v předmnichovské republice a pak zanikly. V letech 1900 – 1980 se hodně muzicírovalo v hostinci U Koptíků na nádraží. Jednalo se zpravidla o smyčcový kvintet a klavírní doprovod. Z hudebníků této doby připomeneme alespoň učitele Josefa Marše st., který byl dobrý violista, a jeho syn Josef zase houslistou.

Dovedným improvizátorem býval také pianista a varhaník Josef Fritz i student Antonín Voráček, který výborně zpíval a hrál na violoncello. Za první světové války vyvíjel příležitostně činnost malý studentský instrumentální soubor. Po převratu v roce 1918 se kulturní život ve městě silně rozvinul. V té době přišel do Švihova jako ředitel školy Joza Bohdan, který vedl malý orchestr, se kterým pořádal různé hudební akademie. Ve třicátých letech působil ve městě učitel Jan Zeman, který roku 1920 založil ve Švihově ženský pěvecký sbor a kromě něho i malý mužský a smíšený sbor. Později ve městě vznikl malý smíšený sbor švihovských učitelů.

Roku 1950 byl založen hudební kroužek, jehož součástí byl ženský smíšený sbor učitelstva. V roce 1957 byla založena při švihovské škole Národopisná skupina. Ta dosahovala dobrých výsledků na soutěžích. Při škole působil i kroužek chodských písní a tanců. „V roce 1963 byl při základní škole založen dechový orchestr. Založil ho řídící učitel Jaroslav Hladík. Od roku 1966 převzal řízení souboru i výuku na jednotlivé hudební nástroje učitel Jiří Pěchouček, který soubor vedl dvacet let,“ popisuje ředitel základní školy Ladislav Jirák. „Od roku 1986 dirigoval soubor a vyučoval na jednotlivé hudební nástroje Václav Pilař, který v roce 2002 předal taktovku svému nástupci Josefu Babkovi. V roce 1986 začala s orchestrem vystupovat pohybová skupina pod vedením Hany Tůmové. Ve vedení mažoretek se dále vystřídaly Marie Hořká, Věra Slámová a Vladimíra Beštová,“ popisuje Jirák.

„ V současné době vystupují u nás tři skupiny mažoretek pod vedením Václavy Valešové a Štěpánky Jílkové. Orchestr se pravidelně zúčastňuje tuzemských přehlídek dechových hudeb v Rožmitále pod Třemšínem a v Benešově. Kontakty udržuje s kapelami v SRN, Itálii, v Rakousku a ve Švýcarsku,“ uvedl Ladislav Jirák. „V letošním roce vystoupí švihovský dechový orchestr 8. – 10. června na festivalu v italském Aldenu, v červenci a v srpnu pak na festivalech v bavorském Chamu a Nabburgu,“ doplnil informace Jirák. Od roku 1973 byl položen základ nové tradici školy a města, a to švihovskému hudebnímu létu, který se od té doby nepřetržitě koná. Letošní 34. ročník staruje již tento pátek od 19.30 hodin v Kulturním domě Švihov koncertem dechového orchestru ZŠ Švihov a pohybové skupiny. V sobotu 2. června se pak orchestry a mažoretky představí na nádvoří švihovského hradu od 9.00 do 16.00 hodin. „Letos zde přivítáme šest dechových souborů a mažoretky z různých míst regionu i zahraničí,“ doplnil informace ředitel školy Jirák.