KLATOVY - Výstava, která je k vidění v atriu Kulturního domu Družba v Klatovech byla uspořádána v rámci druhého ročníku jarního setkání skautských sběratelů z celé České republiky. Ti se sjedou do města pod Černou věží 21. dubna. Toto setkání doplněné o výstavu pořádají společně Výkonná rada old skautů Klatovy, Klub skautských sběratelů Junáka Praha a Městské kulturní středisko Klatovy pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna a starosty Klatov Rudolfa Salvetra rovněž v kulturním domě Družba. Skauti vydali u příležitosti výročí také almanach skautských vzpomínek a skládačku pro návštěvníky výstavy, ve které mapují v bodech svoji historii.
Výstava připomíná činnost skautů od začátků těsně před první světovou válkou až po současnost. Vzpomíná rovněž několik zákazů činnosti totalitními režimy, činnost po sametové revoluci a v novém tisíciletí. Texty nejsou na výstavě obsáhlé, neboť důraz je kladen na fotografie, které ve většině případů ani rozsáhlé komentáře nepotřebují. Snímky zachycují zejména činnost skautů či jejich účast na významných akcích.
Podnět k založení skautských oddílů v Klatovech dal v roce 1914 zakladatel skautingu v Čechách Antonín Benjamín Svojsík, který měl ve městě v tomto roce dvě přednášky na téma skautingu. Krátce na to vytvořil první skautskou skupinu z žáků klatovského gymnázia profesor Nachtman. Po té Junák v Klatovech fungoval nepřetržitě až do prvního zákazu v roce 1940. I toto první období je zastoupeno četnými unikátními fotografiemi. Závěr výstavy, která je postavena chronologicky patří současnosti. V Klatovech nyní existují dvě skautská střediska – Královák a Javor.
Výstava, která byla slavnostně otevřena v sobotu, bude k vidění každý den vždy od 10 do 17 hodin do 29. dubna.