Chmelík je ředitelem společnosti se sídlem v Bruselu. Podle obžaloby měl 4. a 5. dubna 2022 zaslat hromadné e-mailové zprávy osobám, včetně zaměstnavatelů poškozených Anastasiji F. a Davida F., kteří pracují na prestižních školách, a dokonce zástupci vedení města.

„V těchto zprávách uváděl nepravdivá tvrzení, o poškozených, a to zejména, že prohlašovali, že „na Ukrajině prohraje Západ“, nebo že „v České republice vládne diktatura“, a dále tvrdil, že relativizují invazi Ruska a zločiny jim páchané na Ukrajině, čímž se snažil u oslovených osob vyvolat dojem, že poškození schvalují invazi Ruské Federace na Ukrajinu či napadají demokratické zřízení České republiky, a neměli by proto mít možnost pracovat jako učitelé na uvedených školách, což činil se záměrem dosáhnout jejich propuštění ze zaměstnání,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

Nic z toho Chmelík u soudu nepopíral, byl přesvědčen, že byla jeho povinnost již zmiňované osoby informovat o tom, co učitelé napsali v soukromé korespondenci s ním. „Nikdy jsem neměl v úmyslu sdělovat o manželích jakékoliv nepravdivé zprávy a tímto je poškodit. Na základě jejich vlastních sdělení jsem si učinil závěr o jejich postoji k ruské agresi na Ukrajině a obecně k demokratickému zřízení v České republice,“ uvedl u soudu Chmelík s tím, že pro něj z komunikace vyplývala jasná fakta. „Manželé relativizují invazi Ruské federace na Ukrajině. Pan David F. popírá demokratické zřízení České republiky a jeho paní má pochybnosti o demokratickém zřízení České republiky,“ vyjmenoval Chmelík.

V prosinci byl Chmelík uznán vinným z přečinu pomluvy a odcházel s trestem čtyř měsíců odnětí svobody s odkladem na 20 měsíců a požadavek ohledně náhrady škody, kdy oba poškození požadovali 50 000 Kč, byl odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Obžalovaný se odvolal ke Krajskému soudu v Plzni, který případ následně vrátil okresnímu soudu v Klatovech k doplnění a opětovnému přehodnocení rozsudku.

V pondělí tak projednávání pokračovalo a obžalovaný podrobněji vysvětlil svůj postoj a důvod, proč napsal zaměstnavatelům škol a především, jak si vysvětluje pojem relativizace. „Pro mne z toho plyne, že Rusko jako vojenský agresor je manžely hodnocen jako otloukánek, vojenská agrese Ruska je, či může být, porážkou západu. Zpochybňují demokratická média a stanoviska spojenců České republiky. Porovnávají připodobnění prezidenta RF Putina a prezidenta Porošenka k Hitlerovi. V souhrnu to lze nepochybně označit jako relativizaci Ruské invaze na Ukrajinu,“ prohlásil Chmelík.

I když státní zástupkyně trvala na předešlém trestu za přečin pomluvy, soudce Petr Sperk postoj změnil. „Případ byl postoupen na přestupek. Nebylo shledáno, že je tam nutná trestně-právní rovina, čili jsem se přiklonil k přestupku,“ sdělil Sperk.

Státní zástupkyně si nechala lhůtu pro odvolání. Chmelík byl s verdiktem spokojen. „Jsem rád, že právní stát v ČR zvítězil a že se ukázalo, že moje informace byly pouze informativní a tím, že jsem doložil původní komunikaci manželů si jejich nadřízení mohli udělat svůj obraz. Tyto informace nebyly při prvním jednání v Klatovech zohledněny a z toho důvodu Krajský soud v Plzni věc vrátil zpět do Klatov,“ okomentoval Chmelík.