Po více než čtyřech desítkách hlavních líčení, která se konala od dubna loňského roku, kdy sledovaný proces začal, padly rozsudky i nad dalšími obžalovanými. S výjimkou Pýchy, který byl obžaloby zproštěn. Naprostá většina obžalovaných dostala peněžité tresty a zákazy činnosti, jedinou výjimkou je Roman Rogoz, jehož poslal soudní senát v čele s Vladimírem Žákem na čtyři roky do věznice s ostrahou. Soudce po vynesení verdiktu řekl, že veřejnost nejspíše očekávala jiné tresty. Soud tu ale podle něj není od toho, aby očišťoval český fotbal, ale aby rozhodl na základě důkazů. Připomněl, že ovlivnění zápasu není v Česku trestné, pouze nabídka či přijetí úplatku.

Na lavici obžalovaných usedli Roman Berbr, Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk a jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad. Obžaloba byla podána pro podplácení, přijetí úplatku a další trestné činy. V případě Berbra, Rogoze, Grímma, Káníka, Kříže a Vyšehradu byla trestná činnost dle obžaloby spáchána ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle státního zástupce Jana Scholleho se obžalovaní pokusili ovlivnit zápasy II. a III. nejvyšší soutěže a někteří z nich si také neoprávněně přisvojili finanční prostředky Plzeňského krajského fotbalového svazu a způsobili mu tak škodu v celkové výši přesahující 2,3 milionu korun.

Městský soud v Plzni vynesl rozsudek nad Romanem Berbrem a dalšími obžalovanými v případě podplácení, přijetí úplatku a dalších trestných činů. | Video: Deník/Milan Kilián

Většina obžalovaných včetně Berbra před soudem vinu odmítla. Mezi výjimky patřil bývalý rozhodčí Tomáš Grímm z Rokycanska, který je v případu veden jako spolupracující obviněný. Grímm se vloni v květnu doznal k tomu, co je mu kladeno obžalobou za vinu a „namočil“ i Berbra. Ten ale od počátku trvá na tom, že se ničeho nedopustil. „Po roce jednání jsem bytostně přesvědčen, že celý tento případ byl udělán policií a státním zastupitelstvím na zakázku, s cílem dostat mě z fotbalu a co nejvíc mě kriminalizovat. Jinak by nemohl být tak zoufale zpracován," uvedl Berbr, který jako jediný poctivě chodil na všechna hlavní líčení, v závěrečné řeči. Jeho obhájci se na stejném jednání tvrdě opřeli do soudu i žalobce a kritizovali jejich postup. Žádali pro Berbra zproštění obžaloby.

Uzavřené dohody

Ještě před vynesením rozsudku uzavřel státní zástupce se čtyřmi obžalovanými, kteří se ke všemu doznali, dohodu o vině a trestu, díky níž vyvázli s poměrně mírnými postihy. Grímm, jemuž hrozilo až 12 let za mřížemi, si dohodl trest 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců, peněžitý trest 198 tisíc korun a zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 5 let.

Marek Janoch byl potrestán 18 měsíci, podmíněně odloženými na zkušební dobu v trvání 2 let, pokutou 350 tisíc korun a zákazem činnosti v trvání 4 let.

Miroslav Skála si dohodl trest osm měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 48 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky.

Petr Tarkovský díky dohodě vyvázl s podmíněným osmiměsíčním trestem se zkušební dobou na 18 měsíců a pokutou 55 tisíc korun.

Scholle: Kriminál pro tři obžalované

Pro ostatní obžalované navrhl v březnu státní zástupce Scholle tresty od mírných podmínek po několikaleté kriminály. Nepodmíněné tresty navrhl tři. Pro Romana Berbra žalobce požadoval sedm let vězení, peněžitý trest 5,55 milionu korun a zákaz činnosti. Bývalému sportovnímu řediteli Slavoje Vyšehrad Romanu Rogozovi navrhoval 7,5 roku vězení a peněžitý trest (jde ale o souhrnný trest s předchozím odsouzením) a někdejšímu hráči a funkcionáři Michalu Káníkovi šest let a osm měsíců vězení a peněžitý trest. V posledním případě jde o výrazně vyšší trest, než byl navržen v obžalobě. Scholle to zdůvodnil změněným přístupem obžalovaného před soudem oproti přípravnému řízení.

Za mříže jen Rogoz

Rozsudek si přišlo vyslechnout sedm obžalovaných, kromě Berbra ještě Myška, Cihlář, Pýcha, Štychová, Uvíra a Vitner.

Předseda senátu, soudce Žák, nakonec vynesl jediný nepodmíněný trest. Čtyři roky ve věznici s ostrahou společně s peněžitým trestem 400 tisíc korun dostal Roman Rogoz. Roman Berbr byl zproštěn obžaloby z ovlivňování zápasů a ze zločinného spolčení, odsouzen byl jen za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS). Káník dostal 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let, pět let zákazu činnosti a peněžitý trest 130 tisíc korun. Berbr, Káník a Rogoz jsou také povinni zaplatit PKFS škodu ve výši bezmála 1,5 milionu korun. Ostatní obžalovaní dostali peněžité tresty a několikaleté zákazy činnosti, Slavoj Vyšehrad jen peněžitý trest.

Zproštěn obžaloby z přijetí úplatku byl Pýcha, částečně byli obžaloby zproštěni i někteří další obžalovaní.

Amorální jednání

Soudce Žák po vynesení rozsudku uvedl, že veřejnost zřejmě očekávala jiné tresty. „Soud tu není od toho, aby očišťoval fotbal, který byl v té době asi zaneřáděný. Soud je tu od toho, aby rozhodoval na základě důkazů. Základ je, že na ovlivňování výsledků zápasů ve fotbale není u nás nic trestného, s jedinou výjimkou, a tou je poskytování a přijímání úplatků,“ vysvětlil Žák. To, že někdo, např. funkcionář či rozhodčí, ovlivní zápas, je sice porušení předpisů FAČR, ale není to trestné. Trestné není ani to, když si někdo na zápas vsadí, byť by to byl hráč a šlo o utkání jeho týmu. Jiné by to bylo, pokud by ho záměrně ovlivnil, aby získal majetkový prospěch a podvedl tak sázkovou kancelář.

I přes mírné verdikty Žák jednání obžalovaných odsoudil. „Bylo to jednání vysoce amorální, vysoce neetické. Ani u jednoho z obžalovaných, zproštěných obžaloby, jsme nenabyli přesvědčení, že se jednání nedopustil. Jednali v rozporu se zásadami fair play. Je vidět, že nejméně v době, projednávané v obžalobě, bylo takové chování standardní. K ovlivňování zápasů docházelo na řadě úrovní,“ řekl Žák s tím, že o tom svědčí řada shromážděných materiálů.

Žák také vysvětlil, proč byla čtveřice obžalovaných zproštěna obžaloby ze zločinného spolčení. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že to by museli dlouhodobě systematicky spolupracovat na páchání trestné činnosti, přesto jsou ale někteří z nich uvedeni jen u některých skutků. Uvedl ale, že ze spisu je zcela zřejmé, jaké měl Berbr v českém fotbale dominantní postavení. „Rozhodoval o zcela zásadních otázkách bez jakýchkoliv korektur,“ řekl Žák.

Verdikt není pravomocný. Na místě se proti němu odvolal státní zástupce Scholle, obhájce obžalovaného Berbra a někteří další obhájci. Ostatní si ponechali lhůty. „Rozsudek oproti obžalobě doznal z mého pohledu tří zásadních změn. Jednak vypuštění kvalifikace jednání obžalovaných jako organizované zločinecké skupiny, jednak zproštění obžalovaného Berbra pro veškerou korupční trestnou činnost, která mu byla kladena za vinu, a konečně zproštění obžalovaných pro nabídku úplatku ve vztahu k jednomu přátelskému zápasu. Ve zbytku se soud do vysoké míry ztotožnil s podanou obžalobou," řekl po hlavním líčení médiím Scholle s tím, že konkrétní vymezení a rozsah odvolání zváží po vyhotovení rozsudku. To ale potrvá několik měsíců, odůvodnění bude mít dle soudce Žáka.

Berbr již v přestávce hlavního líčení novinářům řekl, že si podá odvolání, což po skončení jednání potvrdil jeho obhájce.

Vynesené tresty

 • Roman Berbr – tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let, peněžitý trest 2 miliony korun, zákaz činnosti na pět let
 • Michal Káník – 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let, peněžitý trest 130 000 korun, zákaz činnosti na pět let
 • Roman Rogoz – 4 roky ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 400 00 korun
 • Jan Cihlář – peněžitý trest 150 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Robert Hájek - peněžitý trest 192 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Jiří Houdek - peněžitý trest 192 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Jiří Kabyl - peněžitý trest 98 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Zdeněk Koval - peněžitý trest 100 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Jiří Kříž - peněžitý trest 80 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Jiří Musil - peněžitý trest 100 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Michal Myška - peněžitý trest 140 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Martin Svoboda - peněžitý trest 70 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Jana Štychová - peněžitý trest 60 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Martin Uvíra - peněžitý trest 280 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Miloš Vitner - peněžitý trest 100 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • Pavel Vlasjuk - peněžitý trest 100 000 korun, zákaz činnosti 3 roky
 • FC Slavoj Vyšehrad – peněžitý trest 500 000 korun
 • Martin Pýcha – zproštěn obžaloby z přijetí úplatku


Dohody o vině a trestu

 • Tomáš Grímm - šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 14 měsíců, peněžitý trest 198 000 korun a zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 5 let.
 • Marek Janoch - 18 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let, pokuta 350 000 korun a zákaz činnosti v trvání 4 let
 • Miroslav Skála - osm měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let, peněžitý trest 48 000 korun, zákaz činnosti na 4 roky
 • Petr Tarkovský – osm měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců, pokuta 55 000 korun