Hlavním úkolem valné hromady bylo zvolit nový výkonný výbor a členy správní rady pro nadcházející čtyřleté období. Na sedm míst ve výkonném výboru bylo devět kandidátů, a tak bylo jasné, že dvěma kandidátům zůstane černý Petr. Důvěru od 54 hlasujících členů nakonec nezískali Jiří Maxa, který dostal 30 hlasů, a s 11 hlasy Radek Mužík.

Společně s Radkem Krsem, který nekandidoval, je ve výkonném výboru, jehož členy Maxa i Mužík v minulém funkčním období byli, nahradili Vladislav Kubeš, Miroslav Žák a Ján Tropp. Ostatní členové výkonného výboru HC Klatovy ve funkci zůstali. Maximální důvěru od volitelů dostal Roman Vondryska, který získal 54 hlasů. Členové nového výkonného výboru hned po volbě ze svých řad zvolili prezidenta HC Klatovy, jímž se stal dosavadní prezident klubu Václav Šimek. „Volba do výkoného výboru a správní rady byla tajná a členové demokraticky rozhodli.

Za projevenou důvěru jsem samozřejmě rád. V příštím funkčním období bychom se chtěli dále maximálně věnovat mládeži a vychovávat další skvělé hokejisty, protože jsme už jsme vychovali několik hokejistů, kteří se dostali do reprezentačních výběrů nebo hrají extraligové soutěže v Plzni,“ řekl k volbě Šimek.

Také při volbě správní rady museli volitelé na volebních lístcích vyškrtnout minimálně dvě jména. Do správní rady se hlasováním dostali dosavadní předseda správní rady Antonín Mařík a nově Zdeněk Kuchař a Václav Nauš. Získané hlasy naopak nestačily na proniknutí do správní rady Pavlu Turhobrovi a Tomáši Smahovi. Za předsedu si nová správní rada vybrala opět Maříka.

VYROVNANÝ ROZPOČET

Volbě předcházely další body valné hromady. Po zahájení a volbách mandátové a návrhové komise přednesl staronový předseda klubu kontrolu usnesení z valných hromad ze dne 13. 3. 2017 a 2. 6. 2017 a zprávu o činnosti výkonného výboru v roce 2017. Slovo měl i Mužík, který seznámil účastníky valné hromady s činností trenérské rady.

Zprávu o hospodaření HC Klatovy v roce 2017 opět přednesl Šimek. Celkové příjmy spolku byly 4 642 526 Kč, z čehož dotace od města Klatovy činila 2 050 000 Kč. Cekové výdaje byly 4 195 581 Kč, z čehož vyplývá, že HC Klatovy v roce 2017 hospodařil s přebytkem, který byl použit na uhrazení ztrát z minulých let. Největší položkou na výdajové straně byl 1 670 775 Kč za pronájem ledu a nebytových prostor na zimním stadionu. Hodnotící část uzavřel Mařík zprávou správní rady, po níž seznámil Šimek posluchače s návrhem rozpočtu HC Klatovy na rok 2018. Ten je plánován jako vyrovnaný s výdaji 4 120 000 Kč.

PRINCLOVI VYSTOUPIT NEUMOŽNILI

Atmosféra zhoustla, když před volbou do výkonného výboru a správní rady požádal o možnost promluvit na valné hromadě Luboš Princl, který je spolu s Václavem Šimkem a HC Klatovy z. s. spolumajitelem SHC Klatovy řídícím A tým ve 2. lize. Princl naznačil, že informace, které valné hromadě sdělil prezident Šimek nejsou pravdivé a chtěl valnou hromadu informovat o hospodaření SHC Klatovy. Účastníci valné hromady HC Klatovy ale Princlovi, který není členem HC Klatovy, vystoupit neumožnili. Princl se podle svých slov se skutečnostmi z řízení SHC Klatovy obrátí na policii. Zda svá slova naplní, bude Klatovský deník sledovat.

Bouřlivá diskuze se strhla i kolem soutěžní přihlášky juniorského týmu pro příští sezonu, který byl přihlášen do regionální ligy. To je stejná soutěž, kterou hrál tým pod hlavičkou staršího dorostu v minulé sezoně. Někteří však upřednostňovali možnost, aby tým hrál jako plzeňské béčko kvalitnější soutěž juniorských B týmů extraligových celků.

ORGÁNY HC KLATOVY PRO OBDOBÍ 2018 – 2022

Prezident HC Klatovy: Václav Šimek
Výkonný výbor HC Klatovy s počty hlasů: Roman Vondryska (54), Vladislav Kubeš (52), Pavel Čuban (51), Miroslav Žák (47), Aleš Peksa (46), Václav Šimek (41), Ján Tropp (41).
Správní rada HC Klatovy s počty hlasů: Antonín Mařík (37), Zdeněk Kuchař (36), Václav Nauš (30).