„Při prezenci se zapsalo celkem 18 dětí, což je vzhledem k počtu obyvatel v Sušici a okolních obcích slušná účast. Souběžně s prezencí byla na ledě ukázka hokejového tréninku ročníků 2009 a 2010 a přípravek. Než šly děti na led, měly možnost vyzkoušet si střelbu na branku, zacvičit si a zahrát si různé hry na suchu a všichni také zhlédli prezentaci ledního hokeje, kterou jsme doplnili vtipnými ukázkami ze zápasů našich hokejových přípravek. Na ledě pak byly děti rozděleny do čtyř družstev, kterým se věnovali naši trenéři s asistenty,“ popsal Týden hokeje v Sušici předseda tamního hokejového klubu Petr Mařík.

V KLATOVECH POČTVRTÉ

V Klatovech dorazilo na Týden hokeje se svým doprovodem 41 dětí. Stejně jako v předchozích ročnících byly děti rozděleny do tří skupin a střídaly se na připravených stanovištích. „Děti v doprovodu rodičů absolvovaly dynamickou část, kde si mohly vyzkoušet střelbu a práci s pukem na střelnici pro nácvik střelby a dále kompenzační a kondiční cvičení v rozcvičovně. Ve statické části pro ně byla připravena prezentace ledního hokeje a ukázka výstroje.

V závěrečné fázi proběhla akce na ledové ploše, kde se dětem věnovali naši zkušení trenéři a mladí hokejisté včetně mládežnických reprezentantek Veroniky Lorencové a Vandy Krsové. Oživením pro hokejové adepty v Klatovech byla přítomnost klatovských odchovanců a současných extraligových hráčů HC Škoda Plzeň Michala Moravčíka a Lukáše Kaňáka, kteří se dětem věnovali a fotili se s nimi. V jedné polovině kluziště byla k vidění ukázka minihokeje. Na závěr, jak už bývá tradicí, bylo společné focení dětí s trenéry a rodiči,“ shrnul klatovský Týden hokeje sekretář HC Klatovy a koordinátor akce Ján Tropp.

Maškarní bál v DDM Klatovy.
OBRAZEM: Na maškarní bále se bavili děti i dospělí

Děti si z akce kromě hokejového zážitku a dobrého pocitu z prvních bruslařských krůčků odnesly také dárek od ČSLH – reprezentační dres se svým jménem.

„Jsme tady se synem Honzíkem. V srpnu mu bylo pět let. Je to výborná akce, na které si vybije přebytečnou energii. Pro nás je to velice užitečné. V dnešní době je to dobře využitý čas s dětmi. Jeho hokej baví, i v televizi se na něj dívá. Chodíme sem každou sobotu a neděli na základnu,“ pochválila akci maminka budoucího hokejisty Michala Klímová.

SVAZ CHVÁLIL

Pochvala na organizaci Týdne hokeje ze strany HC Klatovy dorazila i z ČSLH, který z klubu obdržel televizní reportáž. „Jménem Českého svazu ledního hokeje bych vám chtěl poděkovat za váš přístup k organizaci akce Týden hokeje ve vašem klubu. Způsob, jakým jste celou akci pojali, je inspirací pro ostatní hokejové kluby. Pokud dovolíte, rádi bychom Vámi zaslanou reportáž publikovali v oficiálních kanálech ČSLH, i projektu Pojď hrát hokej. Pevně věříme, že takto pojaté náborové akce klubů, jako tomu je v případě HC Klatovy, povedou ke zvýšení zájmu o lední hokej u dětí a rodičů a výraznějšímu nárůstu členské základny,“ napsal organizátorům projektový manažer ČSLH Pavel Landa.

Týden hokeje v Klatovech - leden 2018Zdroj: DENÍK/Tomáš Kanta

PODĚKOVÁNÍ PREZIDENTA HC KLATOVY VÁCLAVA ŠIMKAPrezident klubu HC Klatovy z.s. děkuje touto cestou všem trenérům, instruktorům z řad mladšího dorostu a dalším dobrovolníkům z řad rodičů za příkladný přístup, se kterým se věnovali dětem při doprovodném programu i při samotné akci na ledové ploše. Dále děkuje za účast na akci extraligovým hráčům HC Škoda Plzeň Michalovi Moravčíkovi a Lukášovi Kaňákovi, kteří jsou odchovanci klatovského hokeje, úspěšným dívkám Veronice Lorencové a Vandě Krsové, které jsou ve svých kategoriích v reprezentačním kádru národního mužstva. V neposlední řadě děkuje všem pedagogům, ředitelům mateřských a základních škol za pomoc při propagaci akce. Především děkuji všem rodičům, prarodičům a všem dospělým příbuzným za to, že obětovali svůj čas a přišli prožít první krůčky malých adeptů hokeje. Teď jim zbývá jenom jediné, a to vytrvat a vést své děti k lásce k tomuto velmi dynamickému, náročnému, ale zároveň nádhernému sportu.

Václav ŠIMEK
Prezident klubu HC Klatovy z.s.

PODĚKOVÁNÍ ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE HC KLATOVY ZA AKCI TÝDEN HOKEJEVážený pane Troppe,
moc Vám děkujeme za zaslanou reportáž. Zároveň bych vám chtěl jménem Českého svazu ledního hokeje poděkovat za váš přístup k organizaci akce Týden hokeje ve vašem klubu. Způsob, jakým jste celou akci pojali, je inspirací pro ostatní hokejové kluby. Pokud dovolíte, rádi bychom Vámi zaslanou reportáž publikovali v oficiálních kanálech ČSLH i projektu Pojď hrát hokej. Pevně věříme, že takto pojaté náborové akce klubů, jako tomu je v případě HC Klatovy, povedou ke zvýšení zájmu o lední hokej u dětí a rodičů a k výraznějšímu nárůstu členské základny. A to je přesně to, co český hokej aktuálně potřebuje. Ještě jednou velké díky a přeji vám mnoho zdaru při rozvoji vašeho klubu.

S pozdravem,
Pavel Landa
Projektový manažer, Český svaz ledního hokeje z.s.

Olympijský chléb si s Karlem Rendlem zkoušel upéct i Vavřinec Hradilek.
Olympionici budou snídat sušický chléb od Karla Rendla