1. Pokusme se méně trápit tím, co nemáme, nebo tím, co nemůžeme změnit, a zkusme více ocenit a být vděčni za všechno to, čeho se nám dostává.  

2. Vychutnávejme si i drobné radosti a šťastné okamžiky života, soustřeďme se na ně a plně si je prožijme, ať si je později můžeme lépe vybavit z paměti a opakovaně se z nich těšit.  

3. Zaměřujme se spíše na to, co nás s ostatními spojuje, a ne na to, co nás rozděluje.  

Martina. M. Šimečku ocenil v roce 2018 tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska Řádem Ľudovíta Štúra 1. stupně
Martin M. Šimečka: Civilizace, která se vynuceně honí za výkonem, není zdravá

4. Odpouštějme sobě i druhým. Nikdy není pozdě udělat krok ke smíření.  

5. Položme si občas otázku, oč nám v životě skutečně jde, jaké jsou naše hodnoty, priority a co nám dává smysl, a pokusme se žít v souladu s nimi.  

6. Buďme laskaví k ostatním. Jakýkoli dobrý skutek, ať již učiněný pro dobro druhých lidí, zvířat, přírody nebo naší planety, se nám jako ozvěna vrátí ve větším pocitu smysluplnosti a duševní pohody.  

Rada navíc: 

Výzva k zaměření na pozitivní stránky života neznamená, že bychom měli zavírat oči před existujícími těžkostmi a opomíjet nutnost jejich řešení. Pozitivní a optimistické myšlení vybízí spíše k přesměrování pozornosti na to, co je nebo může být v našem bytí pozitivní a co třeba doposud stálo ve stínu problémů, které si říkají o naši pozornost daleko důrazněji.

Týdeník Květy
zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu
Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu - jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.