„Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen v roce 1903 na podnět c.k. Okresního hejtmanství v Sušici a Okresního výboru v Kašperských Horách. Založení sboru se tehdy ujal učitel Josef Vlček. Do prvního výboru byli zvoleni: starosta sboru - Josef Kašák, starosta obce, velitel sboru - Tomáš Dušek, obchodník, náměstek velitele - Josef Dušek, řezník, přísedící výboru - Jan Kopa, rolník, Josef Ráchlík, obvodní lékař, Josef Toman, pekař a Josef Vlček, učitel. Náhradníky byli: Josef Kašák, rolník a Václav Had, kupec. Výbor začal hned po svém zvolení intenzivně pracovat a za pomoci darů a finanční zápůjčky zakoupil oblečení a již 19. března 1904 byla zakoupena jednoproudová stříkačka od firmy Smékal za 1 240 kč,“ popisuje historii hasičského sboru ve Strašíně současný starosta sboru dobrovolných hasičů Alois Petlička.

„Sbor se s uvedeným vybavením zúčastňoval likvidací požárů v širokém okolí. V roce 1938 byla obec Strašín jmenována sídlem V. okrsku OSJ 4/I. Do tohoto okrsku patřily okolní sbory: Strašín, Nezdice, Ostružno, Stach, Maleč, Nahořánky, Soběšice, Mačice, Bukovník, Žihobce a Rozsedly. V roce 1954 byla původní stříkačka vyměněna za motorovou stříkačku PS 16. V roce 1965 bylo založeno soutěžní družstvo, které se pravidelně až do dnešní doby zúčastňuje okrskových soutěží. V roce 1976 byl sbor vybaven vozidlem AS CAS 16, to bylo obměněno v roce 1979 za DA AVIA 31 K a zdejší zemědělský podnik zakoupil ve spolupráci s Českou spořitelnou CAS 25. V této době bylo ustanoveno družstvo POCO, které zaniklo v roce 1989. Z řad členů byla ustanovena zásahová jednotka SDHO Strašín, která v rámci rozdělení sil a prostředků HZS Pk ÚO Klatovy byla zařazena do III. Tato jednotka byla vybavena dýchací technikou, vysílačkami a dálkovým ovládáním sirén,“ říká Petlička.

„V současné době má náš sbor dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a družstvo mladých hasičů zapojených do hry Plamen. Naše družstva dosahují v rámci okrsku výborných výsledků, v rámci okresu pak výsledků uspokojivých. Dobře si vedou i naše ženy,“ pokračuje Petlička.

Hasiči ve Strašíně se účastní rok co rok pravidelně soutěží, na které se připravují. Závody organizují i doma za hojné účasti hasičských sborů z okolí.
„Když je potřeba, pomáháme našemu obecnímu úřadu formou různých brigád. Organizujeme v obci také sběr železného šrotu, nebezpečného odpadu a další akce. Pořádáme i brigády na údržbu naší techniky,“ dodal starosta SDH.

Hasiči ve Strašíně organizují tradičně hasičský ples, akce pro děti, v létě pak dva nohejbalové turnaje, podílí se na stavbě tradiční máje a na dalších akcích.

„Dobré zázemí máme v naší hasičské zbrojnici, kde je uložena jak naše technika, tak tam jsou i prostory, které jsou našimi členy hojně využívány. Řadu akcí ale pořádáme i v místním kulturním domě,“ dodal starosta strašínských hasičů Petlička.