„Založený byl 23. března 1946, kdy se podle dochovaných záznamů do naší obce dostavil okresní velitel hasičstva, aby se zdejším předsedou národního výboru projednal založení hasičského sboru a postavení hasičské zbrojnice. Poté si obec vzala na dostavění zbrojnice půjčku v hodnotě 20 000 Kč, aniž by věděla, jak ji bude splácet. Sbor si také obstaral čtyřkolovou stříkačku za koně, která jim sloužila řadu let. V roce 1951 si hasiči začali uvědomovat, že budou potřebovat nástupce, a tak začali s výcvikem mládeže dle možností a dostupnosti techniky. O rok později bylo proto projednáno a odsouhlaseno zakoupení budovy č.p. 13 pro účely hasičstva, kde byla i vodní nádrž, která se musela později opravit. Tato budova sloužila sboru a občanům mnoho let, ale začalo být těžké ji udržet v provozu, a tak se odsouhlasil její prodej. V roce 1971 získal sbor za aktivní činnost žen PPS 12, které využíváme dodnes. Nyní se sbor přestěhoval do staré zbrojnice, která prošla rekonstrukcí,” říká současný starosta sboru dobrovolných hasičů v Hadravě Igor Šimandl.

V dnešní době má hasičský sbor 33 členů a z toho je 12 žen. „Máme dvě soutěžní družstva – muže a ženy. Učastníme se pravidelně Pošumavské hasičské ligy, kde obě dvě družstva letos skončila na šestém místě. Jinak jezdíme po různých hasičských oslavách, srandamačích a podobně,” pokračuje starosta.

Členská základna hadravských hasičů je mladá. Věk se pohybuje v průměru kolem 25 let. „Jsme prostě parta. Když je třeba, dokážeme se sejít a pomoci. Náš sbor se aktivně podílí třeba na údržbě obce. Upravujeme prostranství, hřbitov, děláme brigády pro obec Chudenín, kam spadáme. Pomáhali jsme i u požárů, kam jsme byli přizváni. Bohužel v Hadravě nemáme žádnou klubovnu ani hostinec, a tak to máme třeba s pořádáním kulturních akcí hodně složité. Techniku máme v hasičské zbrojnici, tam se ale nic jiného nevejde. Když děláme výroční členskou schůzi, jezdíme do kempu v Nýrsku. Jedinou kulturní akcí u nás je tedy stavění máje. Tato tradice se udržuje a je do ní zapojena většina obyvatel obce,” pokračuje Šimandl.


„V našem sboru nemáme jen hasiče z Hadravy. Jsme malá obec, a tak naše řady doplnili i přátelé z okolních obcí. Kdyby měl někdo další zájem stát se hasičem, určitě má u nás dveře dokořán,” směje se starosta sboru.

V soutěžních kláních jsou hasiči z Hadravy hodně čilí. „Jen za letošní rok jsme se zúčastnili osmnácti soutěží. Je to hodně časově náročný koníček. Dvakrát v týdnu cvičíme a každou sobotu v létě pak trávíme na soutěžích. Aby nám partnerky doma nenadávaly, zapojili jsme je do ženského družstva a jezdí s námi,” doplňuje starosta.