„Stabilně máme už několik let okolo 85 členů,“ říká Martin Hrach, velitel maloveského sboru.

SDH Malá Víska byl založen v roce 1924, u jeho zrodu stálo 30 členů. Hasiči zažádali o podporu ze zemského základu, čímž získali prostředky na zakoupení stříkačky. Vzhledem k poloze Malé Vísky a Vrhavče v hlubokém údolí byl tento fakt velmi důležitý. „Požáry v Malé Vísce nebyly odnikud vidět, proto byli naši hasiči odkázáni sami na sebe,“ pokračuje maloveský velitel. „Na starém nezregulovaném toku Drnového potoka bylo několik nádrží pro čerpání vody, byl vypracován podrobný poplachový plán obce.“ Velikým přínosem byl v prevenci obecní rozhlas, od roku 1974 vysílající pravidelné hasičské relace.

Málokdo ví, že známá soutěž Pošumavská hasičská liga vlastně vznikla právě v Malé Vísce. „V této soutěži jsme zaznamenali několik velikých úspěchů, dvakrát jsme dokonce dosáhli prvého místa,“ je na své svěřence právem pyšný velitel Hrach. V čele sboru stojí od roku 2003, kdy nahradil velitele Jána Jakubčíka.

Starostou SDH je od roku 1993 Václav Toman. „Mým zástupcem je Pavel Tauš, který až donedávna působil jako profesionál v Klatovech,“ pokračuje Martin Hrach. „Jinak míra profesionality je označována JPO V, nejsme výjezdovou jednotkou, ale samozřejmě likvidujeme přírodní katastrofy a požáry. Vždyť smyslem hasičstva je ochrana občanů a majetku před požáry, povodněmi a materiálními katastrofami a je jedno, zda jde o nás dobrovolníky, nebo profíky.“ Velitelem družstva je David Janda.

Prvním vozidlem maloveského SDH byla od roku 1966 nákladní Tatra 805, kterou Ján Jakubčík upravil pro potřeby hasičů. Od roku 1989 doposud pak sbor vlastní Avii A31, získanou od klatovského HZS včetně profesionálního vybavení.

Neméně úspěšné jsou i maloveské hasičky. „V roce 2001 jsme společně s Honzou Krouparem dali podnět ke vzniku družstva žen, které již o dva roky později vyhrálo okresní přebor v první věkové skupině. Dnes holky vede Václava Tomanová,“ říká Martin Hrach.

Malá Víska tradičně nezanedbává ani nejmladší věkovou skupinu hasičů. Vždyť již v roce 1960 vzniklo žákovské družstvo, které např. drželo žňové hlídky při tratích. V roce 1981 pak bylo obnoveno nové dorostenecké družstvo, které vedli Z. Chroust a J. Jakubčík. „Nová kapitola se otevřela v roce 1995, kdy jsme obnovili družstvo mladých mezi 6 a 15 lety. O náš dorost se starali Zdeněk Chroust a Míra Malát, dnes vede naše nejmladší hasiče Miroslav Pojar, Miloš Toman a Blanka Taušová,“ dodává velitel Hrach.

„Jinak družstvo mužů i žen cvičí dvakrát týdně, od června do září se v podstatě každý víkend konají soutěže Pošumavské ligy, celkem 11 soutěží. Každý měsíc máme schůze, začátkem ledna pak každoročně výroční schůzi.“

Ale hasičství samozřejmě není jen o tvrdém trénování na soutěže. „Pořádáme různé sportovní akce, dětské dny, každoročně potom májku, pouťové oslavy a 25. 12. hasičský ples,“ říká na závěr Martin Hrach.