„Starosta SDH František Haas ve své zprávě poukázal na to kolik hodin se odpracovalo na výcvikové činnosti na údržbě vodních zdrojů. Ze strany jednotky bylo provedeno několik technických zásahů, výjezdy k požárům. Značná pozornost byla věnována údržbě výzbroje, techniky a v neposlední řadě výstavbě požárních zařízení,“ informovala Hana Králová, náměstkyně starosty Okresního sdružení hasičů v Klatovech.

Hasiči v Dlouhé Vsi opět navázali na tradici a založili kroužek mladých hasičů, aby si postupně vychovali své nástupce. „U příležitosti Dne dětí mladí hasiči předvedli, co se už naučili a předvedli ukázku s použitím vody. Ostatní děti si pak také vyzkoušely, jak se stříká na terče. Kroužek mladých hasičů vede Petra Šebelíková, která je učí prvním hasičským krůčkům, zručnosti a dovednosti,“ pokračuje hasička.

Velitel sboru Ladislav Gregor dbá na akceschopnost družstev, techniky a přípravu družstva mužů, které se účastní soutěží. Další činností bylo organizování okrskové soutěže a vyřazovací kolo družstev mužů na vlastním cvičišti.

„Okresním sdružením pak byli hasiči z Dlouhé Vsi pověřeni uspořádat okresní soutěž mužů a žen, kterou velmi dobře organizačně zvládli,“ pokračuje Králová.

Sbor dobrovolných hasičů v obci je velmi aktivní i po kulturní stránce. Koncem roku pořádali vánoční besídku v hasičské zbrojnici, silvestrovskou zábavu, v únoru masopustní průvod obcí, který rovněž skončil v hasičské zbrojnici. Tam byly vepřové hody, za pomoci řezníků pana Válka a Morávka se připravily jitrnice, jelítka, zabijačková polévka a nechyběl ani ovar.

„V Dlouhé Vsi nezapomínají ani na ženy, a hlavně členky sboru. Uspořádaly proto pro ně MDŽ s taneční zábavou. A stavění máje, to je každoročně samozřejmostí,“ říká dále Králová.

Tradiční soutěž Dlouhoveský Soptík přilákal hasiče z širokého okolí, aby předvedli své dovednosti v trochu netradiční soutěži. Domácí družstva obsadila obě první místa. O sobě dalo vědět i družstvo žen, a to za podpory velitele a starosty sboru.

„V průběhu roku se hasiči potýkali s přívalovými dešti, zasahovali u rybníka a v autocampech proběhla evakuace osob. Dále pomáhali s evakuací osob ve Volšovech, uklízeli náplavy po prudkých deštích, pomáhali čerpat zatopené sklepy a studny. Vyjížděli k požáru brusírny a jedné výrobní haly. Velkou péči věnovali údržbě techniky jak tatry, tak avie.

Velkou radost však hasiči měli i z vozidla IVECO DAILY, které zakoupil obecní úřad. Rovněž od obce na základě dotací obdrželi 9 lehkých zásahových oděvů a 9 párů zásahových bot.

„Zástupce obecního úřadu pak poděkoval všem účastníkům valné hromady SDH za vykonanou práci a pomoc nejen občanům v okolí, ale také za spolupráci a pomoc, kterou nezištně poskytují bez váhání,“ popisuje další průběh schůze Hana Králová.

Také zásahová jednotka se má čím pochlubit. Pro každého člena jednotky byla zhotovena skříňka pro uložení výstroje. Díky velmi dobré spolupráci s obecním úřadem je zásahová jednotka dobře vybavena a připravena kdykoliv zasáhnout. Ve své zbrojnici mají k dispozici počítač se speciálním programem pro hasiče.

„Na závěr výroční valné hromady proběhly volby nového vedení sboru. Do funkce starosty byl opět zvolen František Haas a velitelem i nadále zůstává Ladislav Gregor. Po skončení výroční valné hromady následovala zábava s bohatou tombolou,“ doplnila informace Hana Králová.