„Činnost hasičů v Bystřici se každoročně skládá z údržby techniky a vodního zdroje na řece Úhlavě. Nemalá péče je věnována údržbě hasičské zbrojnice, výstroje a výzbroje. Velitel František Matheisl dbá především na výcvik zásahového družstva, ale i družstev, která se zúčastňují soutěží. Od samého jara kdy to dovolí podmínky, máme tréninky, dvou a někdy i tří družstev. Odměnou jim byl v loňském roce postup přes okrskové kolo do vyřazovacího – obvodního kola a pak postup do okresního kola, kde si družstvo mužů svými výkony zajistilo 11. místo z 22 zúčastněných družstev. Družstva se zapojovala i do Pošumavské hasičské ligy, kde v silné a vyrovnané konkurenci skončila na pěkném 5. místě z 22 bodovaných družstev. Kromě toho docílili ve třech soutěžích nejrychlejšího útoku a nejrychlejších nástřiků proudu,“ hodnotí činnost hasičů Hana Králová z Okresního sdružení hasičů v Klatovech.

V Bystřici myslí také na své nástupce. „Velkou péči věnují 22 mladým hasičům. Pod vedením Luboše Matheisla a Ladislava Ivaniče děti pravidelně dochází do hasičské zbrojnice, kde se učí hasičským základům. Jsou zapojeny do celoroční hry Plamen, kde v závěrečném srazu za rok 2008/2009 se družstvo 1 umístilo na 7. místě a družstvo 2 skončilo na 28. místě z 53 zúčastněných dětských kolektivů okresu Klatovy. V jednotlivcích pak v běhu na 60 metrů s překážkami obsadil Jakub Grassl 1. místo a Petr Grassl 2. místo. Kronika mladých hasičů z Bystřice byla vyhodnocena jako nejlepší vedená kronika. Dále se družstva dětí zúčastňují každoročně jarní soutěže mladých hasičů v Nýrsku. V letošním roce zavítali na soutěž také do sousedního domažlického okresu, a to do Horšovského Týna, kde svými výkony ukázali, že skutečně umí. Další významná soutěž byla v Malé Vísce, kde je pořádána soutěž pro mladé hasiče. Tam si prvn družstvo Bystřice vybojovalo zlaté umístění a druhé družstvo pak krásné páté místo,“ pokračuje Králová.

Dětské kolektivy mladých hasičů v Bystřici mají velkou podporu nejen svých vedoucích, ale celého výboru a členů sboru. Za odměnu jsou pro ně ke Dni děti připraveny soutěže, jako hasičský kuželník, skákání v pytli, jízda na čtyřkolkách a další. „Za celoroční práci a výsledky mladým hasičům poděkoval starosta SDH Antonín Rabík, který přeje dětem do další hasičské práce hodně radosti a sportovního štěstí. Věří, že si sbor vychovává své dobré nástupce,“ doplnila informace Králová.