Tou byla první oficiální oslava svátku sv. Floriána na okrese Klatovy, která se od té doby koná v okrese každoročně. V roce 2003 při oslavách 110 let založení sboru byl SDH Předslav vyznamenán čestným praporem SH ČMS. Naše základna nám stárne a zájem o hasičskou činnost mezi dorostem nepatří mezi jejich priority, a tak máme radost alespoň z toho, že tento zájem prozatím mezi nejmladší věkovou kategorií neupadá. Mladí hasiči jsou proto snad určitou nadějí do budoucna.