První podnět k založení sboru dobrovolných hasičů v Předslavi byl dán 7. srpna 1892 řídícím učitelem místní školy Matějem Bozděchem a správcem řádu maltézských rytířů na velkostatku v Měcholupech Jindřichem Christenem. Trvalo však celý rok, než byly vyřízeny veškeré náležitosti potřebné k jeho vzniku, a tak ke skutečnému založení sboru došlo až 13. srpna 1893. Tehdy byl zvolen první řádný výbor pod vedením Jindřicha Christena a do funkce prvního velitele byl zvolen František Duchek, kovář z Předslavi. Činných členů bylo v té době 15 a mezi zakládajícími členy byly i obce, konkrétně Předslav, Měcholupy, Nedaničky, Otín a Třebýcina.

Současný Sbor dobrovolných hasičů v Předslavi má 62 členů, z toho je 18 žen. Dále má 12 mladých hasičů ve věku od 6 do 14 let. „Převážná většina všech členů je starší třiceti let. Sbor se skládá z 1 kolektivu Mladých hasičů, 1 družstva žen a 1 družstva mužů. Kolektiv Mladých hasičů je každoročně zapojen do celookresní soutěže Mladých hasičů „Plamen“, kde se vždy umisťuje v popředí startovního pole. Tento měsíc, 10.10. se na podzimním srazu Mladých hasičů v Pačejově umístili na 7. místě z 53 soutěžních hlídek,“ říká jednatel sboru Václav Zíka.

„Družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje okrskové soutěže, ze které většinou postoupí do obvodového kola. Družstvo žen se v květnu zúčastnilo vyřazovací soutěže žen ve Velkých Hydčicích, odkud se jim už nepodařilo postoupit dál. Toto družstvo soutěží teprve třetím rokem. Jak družstvo mužů, tak i družstvo žen se v letošním roce zúčastnilo soutěže PS8 v Bílukách a družstvo mužů pak téže soutěže ještě ve Slavošovicích,“ pokračuje jednatel sboru.

Sbor dobrovolných hasičů v Předslavi je zařazen do kategorie JPO III a zásahová jednotka je vybavena technikou CAS 25 RTHP a PPS 12. „Krom toho vlastníme ještě historickou motorovou stříkačku z roku 1927 od firmy „Stratílek“ a stříkačku PS8. Tato technika je uskladněna v hasičské zbrojnici, kterou si členové postavili v roce 1987. Ve společenské místnosti této zbrojnice se členové sboru rovněž schází na svých jednáních, při odborné přípravě a podobně. Kolektiv mladých hasičů se na svých schůzkách setkává pravidelně jednou týdně buď ve své klubovně hasičské zbrojnice, nebo na hřišti TJ Sokol. Družstva mužů a žen nejsou ve svých trénincích tak aktivní jako mladí hasiči a trénují jen před soutěžemi,“ říká velitel SDH Vojtěch Velíšek.

Sbor dobrovolných hasičů udržuje v posledních letech velice dobrou spolupráci s vedením obce a jak obec, tak hasiči si v případě potřeby vzájemně pomáhají k oboustranné spokojenosti. Starosta obce Petr Šindelář v rámci možností obce nebrání rozvoji hasičských sborů v působnosti obecního úřadu. Naproti tomu SDH Předslav pomáhá obci v rámci svých možností na úpravách obecního majetku, například zhotovením dětského hřiště v sousedství hasičské zbrojnice.

Pracovní činnost sboru se řídí plánem práce, který je pravidelně schvalován výroční valnou hromadou na celý rok. Ten je zaměřen na údržbu techniky a hasičských zařízení, vodních nádrží a spolupráci s obcí.

„V oblasti kulturní činnosti SDH Předslav je možno uvést zejména úspěšné pořádání masopustního maškarního průvodu obcí, který je ve spolupráci s místní tělocvičnou jednotou Sokol pořádán od roku 1988 každým sudým rokem. S pořádáním tohoto průvodu souvisí i následná maškarní masopustní zábava konaná v místní sokolovně, stejně tak jako dětský maškarní karneval, který je konán pravidelně vždy následující den odpoledne po masopustní zábavě. Na konci srpna se pak letos již podesáté, opět ve spolupráci s TJ Sokol, podařilo uspořádat zábavné odpoledne pro děti, kterým se tak každoročně snažíme připravit poněkud příjemnější náladu na konci prázdnin. V letošním roce jsme na požádání vedoucí učitelky mateřské školy předvedli dětem mateřské školy ukázku naší výstroje a výzbroje na hřišti TJ Sokol. Mladí hasiči jim ukázali činnost při požárním útoku. Děti si pak mohly vyzkoušet držení hasičské proudnice v činnosti, stříkat džberovou stříkačkou a prohlédnout si cisternu a další techniku. Po několika letech náš sbor připravuje opět uspořádání hasičského plesu v sále místní sokolovny, který se má uskutečnit 9.1.2010,“ pokračuje Velíšek.

V současné době pracuje ve vedení sboru jedenáctičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Starostou je Stanislav Pojar a velitelem Vojtěch Velíšek. Kolektiv Mladých hasičů vedou tři vedoucí: Zdeněk Zíka, Jaroslav Kreuzer a Karel Vlasák. Družstvo žen připravuje Zdeněk Velíšek. Na blížící se výroční valné hromadě se bude volit nové vedení SDH.