„O historii a fungování tohoto sboru toho příliš nevíme. Jelikož se nacházíme na hranicích s Německem, je velmi pravděpodobné, že se veškeré materiály ztratily během 2. světové války. První střípky informací tak máme až od roku 1946. Od těchto let byly nalezeny pouze zápisy z členských schůzí. Bohužel ani z této doby nemáme žádnou kroniku. Z dochovaných záznamů alespoň vyplývá, že náš sbor nedávno oslavil 135 let svého vzniku,“ říká velitel Hasičů města Železná Ruda Josef Jaroš.

Celkově má Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Železná Ruda na 30 aktivních členů. Dalších 15 je přispívajících. Samostatné výjezdové družstvo (JSDH) má 12 členů + 2 v záloze.

„Od roku 1996 jsme zařazeni jako JPO II/1. Což znamená, že jako jednotka požární ochrany II následujeme ihned po profesionálních hasičích. Výjezd dle zákona musíme stihnout do 5-ti minut od vyhlášení poplachu. Od léta 2002 jsme „poloprofesionální“ jednotka - Hasiči města Železná Ruda. Vyjíždíme ke všem typům událostí - požáry, dopravní nehody, úniky látek, technické pomoci, živelné pohromy a mnohé další. Vždyť nejbližší jednotka HZS je od nás vzdálena 32 km v Sušici a druhým směrem je to 42 km v Klatovech. Co se týče sborů dobrovolných hasičů, nejbližší se nachází v Hojsově Stráži (15 km), JPO III v Hartmanicích (23 km) a JPO II v Nýrsku - 22 km. Z toho plyne, že na veškerou hasičskou činnost jsme zde odkázáni sami na sebe přibližně na půl hodiny v letních měsících, o zimě raději ani nemluvme. Nejbližší vozidlo zdravotnické záchranné služby sem dojíždí z Nýrska, Sušice nebo Klatov,“ pokračuje Jaroš.

„Sloužíme zde hotovostní režim - směny o stavu minimálně 1+3 (velitel, strojník a hasiči). Poplach je vyhlašován celé jednotce, takže vyjíždí většinou více než jen jedno družstvo. Poplach je nám vyhlašován z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (KOPIS Pk) - a to pomocí pagerů a přes mobilní telefon systémem AMDS. Velmi často se stává, že u zásahů spolupracujeme s Horskou službou, která zde jaksi „supluje“ funkci ZZS do jejího příjezdu. Během posledních zimních období zde sloužilo několik měsíců 1 vozidlo ZZS s posádkou denní službu. Na vyžádání jsme jim vyjížděli pomáhat. Do budoucna se plánuje stálá posádka,“ dodává velitel hasičů.

Železnorudští hasiči věnují velkou pozornost zejména obnově zásahové techniky a technických prostředků. Město investuje do jednotky a sboru každoročně nemalé finanční prostředky.

Hasiči spolupracují i se zahraničními partnery. V roce 1992 uzavřelo město Železná Ruda partnerství se severoitalským městem Aldeno v provincii Trentino, poblíž hlavního města oblasti - Trenta. Celá provincie leží na jižním úpatí Alp. Právě zde se skamarádili s italskými hasiči. Další přeshraniční spolupráce funguje i s hasiči z Bavorské Rudy. Ta začala krátce po revoluci.

„Tradičně jezdí němečtí kolegové na naše schůze, plesy, slavnosti a zábavy. Stejně je tomu i opačně. V poslední době se i přes intenzivnější spolupráci mezi oběma sbory stále čeká na „papírového čerta“, aby byly umožněny společné zásahy na obou stranách hranice, tudíž my mohli jezdit na německou stranu a případně i opačně. To je logické vzhledem k dojezdovým časům ostatních sborů na našem území,“ míní Josef Jaroš.

Sbor dobrovolných hasičů v Železné Rudě má také sportovní družstvo a družstvo mladých hasičů.

„Soutěží se sbor účastní v rámci okrsku kde, až na pár vyjímek, každoročně postupuje do vyřazovací soutěže, ale více než soutěžím se věnujeme odborné přípravě teoretické i praktické, nutné údržbě techniky a zásahové činnosti. Co se týče mladých hasičů tak kolektiv vznikl (po dlouhé odmlce) v roce 2008. Ihned po vzniku se mladí hasiči zúčastnili celoroční hry Plamen kde skončili na 44. místě z cca 55 kolektivů. V této soutěži figurovali mladí hasiči jako úplní nováčci a proto jsme s umístěním spokojeni. Dále se kolektiv účastnil i dalších soutěží – „Zimního setkání,“ které se konalo v Klatovech, a tam se mladí hasiči umístili na pátém místě z cca dvaceti kolektivů v kategorii mladší, „Jarní soutěž dětí 2009“ konaná v Nýrsku přinesla mladým hasičům bronzové místo z 25 kolektivů. Náš sbor se významně podílí na kulturních akcích v Železné Rudě. Vše začíná tradičním stavěním Máje, kde je připraveno občerstvení a dobrá zábava pro všechny občany Železné Rudy i návštěvníky. Dále pokračujeme v pořádání dětského dne, kde připravujeme soutěže a pořádáme ukázky zásahové činnosti hasičů. Poté následují Železnorudské slavnosti. Tyto slavnosti jsou pro celý sbor největší kulturní akcí, kdy se zapojí všechny síly ve sboru. Celé slavnosti pro nás začínají v pátek ráno a končí v neděli dopoledne. Pro všechny návštěvníky máme připravené občerstvení a hudbu ve „stanu U Hasiče“. Samozřejmostí jsou ukázky zásahové činnosti hasičů. V průběhu roku se účastníme i jiných kulturních akcí kam si nás pořadatelé zvou a tam předvádíme ukázky zásahů, např. „Den s rádiem FM Plus“ konaný v lyžařském areálu Samoty,“ dodal hasič.