„O dva roky později, v roce 1900, byla v naší obci posvěcena první hasičská stříkačka. Ta byla ruční a tahala se koňmi. V roce 1937 byla tato stříkačka zmotorizována a sbor ji používal až do roku 1959, kdy byla zakoupena nová motorová stříkačka PS 8. Při velkém požáru v roce 1957, kdy hořel hostinec u Lepších, už totiž naše stará stříkačka nestíhala, a tak hasiči požádali národní výbor o zakoupení nového stroje. Stříkačka PS 8 je u našeho sboru dodnes a je funkční,“ říká starosta sboru dobrovolných hasičů v Habarticích Jiří Kaiser.

V roce založení měl hasičský sbor 17 zakládajících členů. Dnes se může pochlubit 28 členy.

„Většina členů je střední nebo starší generace, mladých je u nás poskrovnu. Přesto zde máme jedno soutěžní družstvo mužů, se kterým se snažíme jezdit na závody Pošumavské hasičské ligy. V minulosti jsme mívali družstva dvě, ale máme zde v současné době nedostatek mladých lidí, kteří by tento sport byli schopni dělat. Jsme rádi, že i v dnešní uspěchané době během roku objedeme alespoň těch pět soutěží. Když se chystáme na soutěž, trénujeme jednou, dvakrát týdně. Našim nejlepším výsledkem v letošní hasičské sezoně bylo třetí místo v soutěži O pohár města Klatov, kdy jsme dosáhli času 26,91. Přesto se v Pošumavské hasičské lize držíme v druhé desítce. Konkurence je totiž v tomto sportu hodně veliká. Minimálně čtrnáct družstev zapojených do ligy dokáže útok zaběhnout pod 30 sekund, což jsou výborné výsledky,“ říká Kaiser.

Hasičský sbor v Habarticích využívá hasičskou zbrojnici i techniku, které jsou majetkem města Klatov. „Hasičská zbrojnice je také jediným místem v naší obci, kde se mohou občané sejít a pořádat kulturní akce,“ doplnil starosta sboru.