1/1

Dobový inzerát z klatovských novin (1900 – 1910).

Dobový inzerát z klatovských novin (1900 – 1910).