Galerie: Archeology překvapil rozsah pravěkých nálezů u Nechranic

Kostrový hrob ze starší doby bronzové. Pracovníci muzea Miroslav Černý a Jaroslav Holštajn preparují jeden z pravěkých hrobů. Vedoucí výzkumu Petr Holodňák vyzvedává nádobku z hrobu z doby stěhování národů. Celkový pohled na plochu vykopávek z dronu. Brigádník J. Poláček odkrývá hrob z pozdní doby kamenné. Nádoba z hrobu kultury nálevkovitých pohárů ze Soběsuk. Pracovníci žateckého muzea při odkryvu pravěkého sídliště u Soběsuk v roce 2019.