Na padesát delegátů s hlasem rozhodujícím bude zastupovat stejný počet klubů z Pošumaví. Společně s pětadvaceti pozvanými hosty, mezi kterými by neměl chybět člen VV ČMFS Milan Haškovec, předseda PKFS Roman Berbr, předseda PSS Josef Skala a další, si na hodnotící valné hromadě vyslechne zprávu o stavu fotbalu v působnosti OFS Klatovy.

Nebudou chybět ani zprávy předsedů komisí a revizní komise. Ve slavnostní části převezmou za dlouholetou práci ocenění při příležitosti životních jubileí funkcionáři z klubů a určitě dojde v diskuzi na aktuální problémy související s činností OFS a klubů.

Zahájení valné hromady, která se uskuteční v hotelu Rozvoj v Klatovech, je stanoveno na 9.30 hodin, prezence bude ukončena v 9.20 hodin.
Dochvilnost všech účastníků je nutná. Účast na VH je pro kluby povinná pod následkem disciplinárního postihu ve výši 1000 Kč.

Miroslav Sedlmaier